Home » Bokföringsprogram » Tilläggstjänster » Avtalsfakturering

Avtalsfakturering

Procountors Avtalsfakturering lämpar sig för företag som regelbundet fakturerar sina kunder för produkter eller tjänster.

Avtalsfakturering 269 kr/mån.

Avtalsfaktureringen är anpassat för företag som regelbundet fakturerar sina kunder för produkter eller tjänster. Sådant som faktureras regelbundet kan vara t.ex.

  • hyror
  • underhållstjänster
  • projekt
  • städtjänster
  • tidningsprenumerationer
  • medlemsavgifter
  • SaaS-tjänster.

”Tack vare Procountors Avtalsfakturering är det verkligen enkelt att fakturera licensavgifterna. Utan Avtalsfaktureringen skulle vi använda tiotals timmar mer tid för faktureringen.”

Rami Peltonen
Försäljnings- och ekonomidirektör, Lyyti Oy

I kundens basuppgifter i Procountor sparas uppgifter om avtalet, avtalsnummer, avtalets innehåll, startdatum och eventuellt slutdatum, faktureringsintervall (1, 2, 3, 4, 6 eller 12 mån.) samt den produkt eller tjänst som ska faktureras.

I faktureringsskedet är det också möjligt att lägga till andra produkter eller tjänster som ska faktureras på kundens faktura. När du kör Avtalsfakturering t.ex. en gång per månad, fakturerar funktionen sådana avtal som ska faktureras under den aktuella månaden, men som ännu inte har fakturerats.

Pris och beställning av tjänsten

Du kan enkelt beställa funktionen Avtalsfakturering genom att kontakta vår kundservice.
Priset för Avtalsfaktureringen är 269 kr/mån.

Vill du veta mera om tilläggstjänsterna? Kontakta oss: kundservice@procountor.com