Home » Bokföringsprogram » Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Bekanta dig med våra tilläggstjänster!

Procountors tilläggstjänster kan användas för att skräddarsy programmet utefter dina behov.

Gratis API – koppling med Procountor

Genom Procountor API är det nu smidigare att via gränssnittet kommunicera och överföra data mellan olika program.

Dokumenthantering

Dokumenthantering effektiviserar och underlättar avsevärt arkiveringen och hanteringen av företagets dokument. Prissättningen baseras på Procountor -produktversion och på mängden tillagda dokument.

Fakturering av arbeten

Procountors Fakturering av arbeten gör det lättare att fakturera utfört arbete.

Avtalsfakturering

Procountors Avtalsfakturering lämpar sig för företag som regelbundet fakturerar sina kunder för produkter eller tjänster.

Tillkommande rapporter för periodiserad redovisning

Underlättar uppföljningen av verksamheten. Tilläggstjänsten lämpar sig särskilt väl för företag som använder funktionen Avtalsfakturering.

Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter

Funktionen begränsar användarens rättigheter till endast en eller flera valda dimensioner eller artiklar.