Home » Bokföringsprogram » Tilläggstjänster » Dokumenthantering

Dokumenthantering

Dokumenthantering effektiviserar och underlättar avsevärt arkiveringen och hanteringen av företagets dokument. Egenskapen kan fås till Procountor Financials produktpaket och prissättning baseras på mängden tillagda dokument.

Dokumenthanteringen kan enkelt aktiveras i inställningarna så att varje användare i miljön kan lägga till bilagor till nya platser, om användaren har åtminstone läsrättigheter till den aktuella vyn.

Med hjälp av Dokumenthanteringen kan bilagor arkiveras i:

  • uppgifterna om företaget (bl.a. protokoll för bolagsstämmor och andra företagsdokument i företagets basuppgifter)
  • registret över affärspartner (kund-, leverantörs- och personregister)
  • produktregistret

Förutom de utvidgade arkiveringsmöjligheterna medför egenskapen en separat vy för dokumenthantering, som du kan använda för att söka efter alla dokument som infogats i miljön på samma sätt som du söker efter bokföringsverifikat och fakturor. I sökresultaten syns dokument från sådana vyer till vilka användaren har åtminstone läsrättigheter. Dessutom kan du med hjälp av Dokumenthanteringen lägga till dokument till nya platser i miljön.

Pris och beställning av tjänsten

Dokumenthanteringen finns till alla miljöer i Procountor Financials. Du kopplar enkelt på och av egenskapen i inställningarna.

Dokumenthanteringens prissättning baseras på mängden av dokument som läggs in och varje inlagt dokument under månaden räknas som ett verifikat. Tabellen visar Procountor Financials- produktversionens verifikatmängder/månad och pris för överstigande dokument.

Financials LiteFinancials BasicFinancials PlusFinancials PremiumFinancials Enterprise
Månatliga verifikat10 st.40 st.200 st.1000 st.Flexibelt
Överstigande verifikat15 kr/st.11 kr/st.10 kr/st.6 kr/st.Begär offer

Vill du veta mera om tilläggstjänsterna? Kontakta oss: kundservice@procountor.com