Home » Bokföringsprogram » Tilläggstjänster » Fakturering av arbeten

Fakturering av arbeten

Procountors Fakturering av arbeten gör det lättare att fakturera utfört arbete.

Fakturering av arbeten 269 kr/mån.

Procountors Fakturering av arbeten gör det lättare att fakturera ett utfört arbete. Du kan registrera arbeten och andra uppdrag som ska faktureras i kunduppgifterna, och sedan skapa kundfakturorna på en och samma gång.

I Fakturering av arbeten kan du ange såväl produkter som tjänster, t.ex.

  • konsultation och utbildning
  • projekt
  • varuförsäljning
  • kursavgifter.

”Funktionen Fakturering av arbeten underlättar redovisningsbyråns vardag, kunderna får rätt fakturor i tid!”

Anne Mertaoja
Verkställande direktör, Talouskonsultointi Mertaoja Oy

Med Procountors Fakturering av arbeten lagras arbeten som ska faktureras i anslutning till kundens basuppgifter i den takt de utförs. Det är också möjligt att infoga flera produktrader i Fakturering av arbeten genom att infoga uppgifterna exempelvis direkt från Excel.

Fördelar med funktionen Fakturering av arbeten

Vår kund Anne Mertaoja från Talouskonsultointi Mertaoja Oy räknar upp fördelarna med Procountors funktion Fakturering av arbeten:

  • Alla arbeten faktureras rätt av kunderna, även då flera bokförare tar hand om kunden.
  • Funktionen underlättar betydligt om en person arbetar med många kunder eller många personer arbetar med samma kund.
  • Med hjälp av funktionen har både de anställda och ledningen aktuell information om arbetsmängden och den tid som använts för arbetet.
  • Det går behändigt att infoga uppgifter från Excel.
  • Funktionen gör det lättare att utreda oklarheter vid faktureringen av utförda arbeten.
  • Det tar några sekunder att skapa hundratals fakturor med hjälp av Fakturering av arbeten. Innan kunde samma arbete ta en hel arbetsdag.

Pris och driftsättning

Öppning: 990 kr
Månadsavgift: 269 kr/mån.

Vill du veta mera om tilläggstjänsterna? Kontakta oss: kundservice@procountor.com