Inspelning av Årsuppdatering BAS 2024

I januari 2024 kom årsuppdateringen av BAS-kontoplanen, dels som kontotabell, dels som stödlitteratur (Bokföringsboken och Bokslutsboken). Vi berättar om årets nyheter för samtliga BAS-produkter och den spännande utvecklingen av nya e-böcker från BAS.

Bland annat har BAS-kontoplanen anpassats till att fakturor efter balansdagen, som avser leveranser före balansdagen, hanteras olika i K3 och K2. Det har medfört kontoförändringar i BAS.

Vi behöver också tänka på att i K3 rubriceras skulder för fastighetsskatter, fastighetsavgifter, särskild löneskatt för pensionskostnader med mera inte tillsammans med skuld för inkomstskatter, medan de rubriceras tillsammans i K2. Det påverkar dina val av konton för olika skatter och avgifter.

Webinariet hålls av redovisningsexpert Peter Berg.

Se inspelningen genom att registrera dig via formuläret. Du kommer dirigeras vidare till sidan med videon och i mailen får du ett lösenord.