Inspelning av Nya årsredovisingar för bostadsrättsföreningar

Alla landets bostadsrättsföreningar (BRF) ska upprätta sina årsredovisningar enligt nya regler i årsredovisningslagen, nyheter som gäller för räkenskapsår som började 1 januari 2023 och senare.

Den nya lagstiftningen förutsätter kompletterande normgivning från Bokföringsnämnden (BFN). Nu har även dessa regler kommit, dagarna före julen 2023. Då fick vi ett tillfälligt allmänt råd med vägledning från BFN som liksom den nya lagstiftningen ska tillämpas för räkenskapsår som började 1 januari 2023 och senare.

De tillfälliga reglerna från BFN ska tillämpas i kombination med K-regelverket som BRF använder, K2 Årsredovisning i mindre företag eller K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Vi kan räkna med att det tillfälliga allmänna rådet kommer att gälla både för räkenskapsåren 2023 och 2024. Än så länge kan BRF alltså fortsätta med samma regelverk som tidigare, K2 eller K3. Men vad händer sedan?

Se inspelningen genom att registrera dig via formuläret. Du kommer dirigeras vidare till sidan med videon och i mailen får du ett lösenord.

Nya årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023
construction site behind the Vuosaari canal