EdB Redovisning

”Vi kan stötta kunden i realtid istället för att som tidigare göra det historiskt och varken jag eller mina kunder ska vara bundna av tid, rum och plats.”

Eric deBasso
Ägare, EdB Redovisning

Ett smartare och enklare redovisningsprogram!

Han har bestämt sig för att arbeta med ett och samma digitala redovisningsverktyg för alla kunder: Procountor. Anledningen är att han upplever det som smartare och enklare än andra redovisningsprogram.

– Procountor har ett nytt tänk där man lämnar debet och kredit. Det har tidigare varit så viktigt att kunna i vår bransch, men debet och kredit är bara ett trubbigt verktyg för att ta fram en differens. Den tiden är borta nu. Nu arbetar vi med avstämningslistor för att säkerställa en högre kvalitet i redovisningen. Debet och kredit är automatiserat i Procountor.

Fast pris är det som gäller för Eric de Basso sedan länge. Eftersom det tar betydligt mindre tid med automatiserad bokföring kan Eric de Basso nu lägga mer tid på att agera rådgivare och hjälpa sina kunder att förbättra lönsamheten.

– Jag kan lägga mer energi på att tolka deras siffror och stötta dem att ta korrekta beslut. Jag kan se lägen för att förhandla med leverantörer, eller varna när de bygger för stora lager. Jag blir deras ekonomiavdelning på ett annat sätt. Kunden betalar lika mycket pengar, men han får mer för pengarna, säger Eric de Basso.