EMU Growth Partners Sweden

Procountor är inte bara digitaliserad utan den är även automatiserad, vilket gör att vi sparar otroligt mycket tid och kan träffa våra kunder och vara deras bollplank istället.

Anna-Bella Packwood
Customer Success Manager, EMU Growth Partners Sweden AB

En framtidsbyrå!

Redan 2014 vann Anna-Bella och hennes kollegor på dåvarande byrån Deskjockeys FARs utmärkelse ”Årets framtidsbyrå”, enligt FAR utmärkte sig byrån genom att anpassa sina tjänster mot framtidens utmaningar genom att digitalisera och automatisera bokföringsprocessen. Denna anpassning har därefter fortsatt och de har strävat efter att jobba med moderna program som underlättar arbetet för både kunderna och de anställda.

Under 2022 förvärvade EMU Growth Partner Deskjockeys Consulting Group och under året har koncernen förädlat processerna ytterligare genom att bilda ett renodlat dotterbolag, EMU Growth Partner Sweden AB som erbjuder kunderna en ”One stop shop” för alla tjänster när kunder expanderar i Norden, vilket passar bra då Procountor finns i både Finland, Sverige och Danmark. Bland styrkorna hittar vi bankintegreringarna, apparna och de öppna API:erna som gör att man vid behov kan koppla externa system till programmet. Man kan även erbjuda sina kunder bokföring och rapporter i realtid, för att alltid ha koll på sin ekonomi oavsett tid och plats.