Home » Support » Vanliga frågor om bokföringsprogrammet » Vilka avtal måste företaget ingå för att börja använda Procountor?

Vilka avtal måste företaget ingå för att börja använda Procountor?

Det är snabbt och enkelt att börja använda Procountor. Ett enda avtal är allt som behövs för att få tillgång till Procountors bokföringsprogram som kan användas för hela bokföringen.
Så fort avtalet har signerats och returnerats till oss, samt när alla nödvändiga kontrakt är klara för bankförbindelsen börjar den faktiska användningen av Procountor.

Utöver detta har företaget ofta ett separat avtal med en redovisningsbyrå, som hjälper till med uppstarten av Procountor och skapar en egen miljö för företaget.

Här hittar ni alla nödvändiga avtal och dokument för Procountor och bankförbindelser till de olika bankerna.