Home » Support » Vanliga frågor om bokföringsprogrammet » Hur sköts bokföringen online?

Hur sköts bokföringen online?

Med hjälp av moderna verktyg är det möjligt att enkelt och effektivt sköta sin bokföring online. Procountor är ett molnbaserat, digitalt bokföringsprogram som är avsett för små och medelstora företag. Det fungerar helt och hållet online och innehåller heltäckande verktyg för uppföljning av företagets ekonomi.

Bokföringsprogram online fungerar som företagets internetbank, där man utöver betalningar även kan sköta andra saker, som kundfakturering och bokföring. Det molnbaserade bokföringsprogrammet kan användas oberoende av tid och plats, vilket ökar flexibiliteten och effektiviteten i arbetet. Uppstarten av programmet sker snabbt och kunden behöver inte tänka på installationer, utrustning, versionsuppdateringar eller säkerhetskopiering – allt detta ingår i tjänsten.

Ett molnbaserat bokföringsprogram effektiviserar även samarbetet med redovisningsbyrån, eftersom kundföretaget och redovisningsbyrån har tillgång till samma system och den information som delas där. Arbetsfördelningen blir flexibel och till exempel dubbelt lagringsarbete upphör när ett och samma system används.