Home » Support » Vanliga frågor om bokföringsprogrammet » Vad betyder förkortningarna SaaS och ASP?

Vad betyder förkortningarna SaaS och ASP?

Förkortningen SaaS står för ”Software as a Service”, vilket betyder att en programvara köps som en tjänst i stället för traditionella programvarulicenser. Den nära besläktade förkortningen ASP står för ”Application Service Provider” och betyder programvaruuthyrning. Även termen molntjänst (cloud computing service) betyder i princip samma sak, det vill säga en tjänst som används via internet och som lagrar data som sparats i tjänsten på distans.

Med hjälp av Procountors bokföringsprogram är det möjligt att sköta ekonomin i enlighet med en SaaS-modell så att bokföringsprogrammet köps som en tjänst och i stället för ett fast licenspris betalar företaget för den verkliga användningen. Procountors Software as a Service-lösning ger kundföretaget många andra fördelar utöver prissättningen, eftersom vi bland annat hanterar serveradministration, datasäkerhet, säkerhetskopiering och versionsuppdatering.