Home » Trender inom Digital Bokföring 2021

Trender inom Digital Bokföring 2021

Ett nytt år är kommet och med detta nya trender inom digital bokföring och möjligheter inom alla branscher.

Och år 2021 kommer att bli ett intressant år då digitala lösningar och automatiseringsverktyg kommer att erbjudas i högre grad inom även redovisningssektorn.

Genom att hålla koll på företagets ekonomi och de senaste framstegen inom teknologi och digitalisering kan detsamma bidra till att ditt företag ligger steget före, så att du skapar de bästa förutsättningar för att din organisation blir både framgångsrik och mer hållbar.

Vi på Accountor Finago har här samlat möjligheterna som år 2021 kan komma att innebära. samt de nya trender vi ser inom digital bokföring.

AI och automatisering

Artificial Intelligence, s.k. AI, är på snabb frammarsch. Företag som Google, Amazon, Apple, Microsoft och många andra satsar sina resurser på att utveckla automatiseringen för en rad olika branscher. Detta kommer inte bara att fortsatt förändra vår vardag utan även hur vi arbetar med redovisning och bokföring. Och AI och automatisering är redan väl utvecklat inom en rad olika branscher, och likaså har den i många aspekter förändrat bokförings- och redovisningsbranschen.

Genom att automatisera och förenkla repetitiva tidsödande arbetsmoment kan AI istället medverka till att vi kan fokusera våra insatser till andra viktiga redovisningsaktiviteter. Då utvecklingen av AI fokuseras mot att utgöra ett underlag för att kunna fatta smarta beslut baserat på algoritmer och inlärda processer, innebär detta att rapporter och redovisning kommer att kunna fullgöras med större exakthet. Risken för misstag minimeras därmed.

Bredare skydd mot bedrägeri

 I den alltmer snabba utvecklingen till en mer digital redovisningsbransch är bedrägeri ett hot som skyndsamt behöver finna sin lösning. Bedrägerier kan i allt större utsträckning utgöras av falska fakturor, dubbelbetalningar, bankbedrägerier med mera. Likväl som att AI och automatiseringen avsevärt förenklar repetitiva arbeten kommer detsamma även att förbättra skyddet mot de ökade bedrägerierna.

Genom en utökad automatisering kan stora mängder av data analyseras och bedrägerier kan i ett tidigare skede kartläggas och upptäckas. Fördelen med stordata är att den kan hanteras på relativt kort tid och den analys som förekommer är baserad på tidigare inlärd data genom så kallad “machine learning”.

För redovisningsekonomer och investerare medför AI att bedrägerier inte bara kan motverkas utan även minimeras. Och tack vare filtrering och en smartare hantering av bokföringsmaterial och data kan tvivelaktiga dokument hanteras redan innan någon större skada inträffat.

Bankintegrationer på mobila enheter samt bokföringsprogram

Digitala lösningar för bankintegrationer har under en längre tid varit under stark utveckling. Den inkluderar nu även bokföringssektorn. Många moderna bokföringsprogram erbjuder idag bankintegrering för snabbare kontoavstämningar både via appar och program på våra mobila enheter, såväl som på desktop och surfplattor.

Detta är en trend vi ser som kommer att fortsatt växa sig starkare, där bokföring och bank inte längre är fristående utan istället samarbetar som en gemensam enhet.

Samarbetsverktyg och molnbaserad redovisning

För snabb fördelning och åtkomst utav data, information och resurser är molnbaserade lösningar en självklarhet för en organisations framgång. Detta innebär att team och medarbetare snabbt får tillgång till önskad information genom dedikerade appar eller software, vilket är lagrat och skyddat i molnet.

Molnbaserad dataåtkomst ger också möjlighet för potentiella samarbetsverktyg för team och medarbetare. Projekt kan föras samman och effektiviseras genom ett fjärrsamarbete, och avdelningar och team får förbättrad produktivitet.

Slutsats

De nya trenderna för digital bokföring fortsätter även under år 2021 med utvecklingen av automatiska processer, AI och molnbaserade lösningar. Dessa verktyg kommer att utgöra framtiden för fler och fler redovisningsprocesser och kommer i högre grad att integreras och internaliseras med bankväsendet.

AI och digitala lösningar är något som alla framgångsrika organisationer, stora som små, bör hålla ett öga på för att förenkla och effektivisera sin bokföring och sina redovisningsprocesser.

Om du är intresserad av att läsa mer om vårt digitala bokföringssystem Procountor kan du göra det här!