Årsuppdatering BAS 2024

I januari 2024 kom årsuppdateringen av BAS-kontoplanen, dels som kontotabell, dels som stödlitteratur (Bokföringsboken och Bokslutsboken). Vi berättar om årets nyheter för samtliga BAS-produkter och den spännande utvecklingen av nya e-böcker från BAS.

  • 24.05.2024
  • 09:00 – 09:45

I januari 2024 kom årsuppdateringen av BAS-kontoplanen, dels som kontotabell, dels som stödlitteratur (Bokföringsboken och Bokslutsboken). Vi berättar om årets nyheter för samtliga BAS-produkter och den spännande utvecklingen av nya e-böcker från BAS.

Bland annat har BAS-kontoplanen anpassats till att fakturor efter balansdagen, som avser leveranser före balansdagen, hanteras olika i K3 och K2. Det har medfört kontoförändringar i BAS.

Vi behöver också tänka på att i K3 rubriceras skulder för fastighetsskatter, fastighetsavgifter, särskild löneskatt för pensionskostnader med mera inte tillsammans med skuld för inkomstskatter, medan de rubriceras tillsammans i K2. Det påverkar dina val av konton för olika skatter och avgifter.

 

Välkommen att delta den 24 maj!

 

Webinaret hålls av redovisningsexpert Peter Berg.

Peter Berg, redovisningsexpert

Bild: Sofia Lindholm.