Kravställning vid nytt ERP-system

Vårt systerbolag Apix bjuder på webinar om kravställning vid byte/nytt ERP-system.

  • 22.03.2024
  • 09:00 – 09:45

Du får lära dig:

a. hur man tydligt formulerar krav

b. hur man strukturerar sin kravställning för smidig övergång

c. hur man gör noggrant utformade checklistor

d. hur man etablerar rutiner för att hantera utmaningar

Många företag tvekar att genomföra en förändring av sitt ERP-system, även om det på lång sikt faktiskt kan vara ekonomiskt lönsamt. Det är inte alltid nödvändigt att helt byta ut befintliga system; ibland räcker det med att uppdatera specifika delar, som till exempel bokföringssystemet.

Innan företaget tar beslutet att byta system är det avgörande att tydligt formulera sina krav gentemot den nya leverantören. Vi går igenom en strukturerad kravställning för att säkerställa en smidig övergång och möta företagets specifika behov.

Genom användningen av noggrant utformade checklistor strävar vi efter att behålla fullständig kontroll över hela processen. Vi etablerar rutiner för att identifiera och hantera eventuella utmaningar och säkerställa att systembytet genomförs på ett så smidigt och problemfritt sätt som möjligt.

Det övergripande målet är att uppnå ett lönsamt systembyte, där de långsiktiga fördelarna överväger de initiala investeringarna, både i tid och pengar.

Välkommen!

Webinaret hålls av Annica Kämpe,  auktoriserad redovisningskonsult, kravställare i byte av ERP-system, talare skribent.