Nytt inom redovisning

Vi lovar dig en genomgång välfylld med nyheter. Välkommen att delta den 27 augusti!

  • 27.08.2024
  • 09:00 – 09:45

Bokföringslagen förändras den 1 juli 2024, med införandet av moderniserade arkiveringsregler. Ett stort steg är vi många som tycker. Till exempel kommer du att kunna makulera pappersoriginal direkt när du digitaliserar dem, förutsatt att du gör överföringen på ett säkert sätt.

Bokföringsnämnden uppdaterar sin vägledning Bokföring med anledning av ändringarna i bokföringslagen. Det ser vi fram emot. Och vägledningens regler om senarelagd bokföring har vi fått belysta i ett brevsvar till Ekobrottsmyndigheten.

Årsredovisningslagen förändras också den 1 juli 2024, med införandet av omfattande förändringar av hållbarhetsrapporteringen för stora företag och koncerner.

Bokföringsnämnden fortsätter arbetet med sin totala översyn av K-regler om årsredovisningar. Efter att de är fastställda kommer en remiss om följdändringar av K-regler om årsbokslut som nästa steg.

 

Vi lovar dig en genomgång välfylld med nyheter. Välkommen att delta den 27 augusti!

 

Webinaret hålls av redovisningsexpert Peter Berg.

Peter Berg, redovisningsexpert