Maria Laamanen / 15.05.2020

Vi måste prioritera att rädda våra kunder –  covid-19 ändrar vardagen i redovisningsbyråer

Corona-virus har gett oss alla en ny vardag, men hur har dess påverkan förändrat vardagen i redovisningsbyråer?

I en artikel från Tidningen Konsulten intervjuades Eric De Basso, grundare till Edb Redovisning, där han arbetar helt digitalt med Procountor, om hur corona har påverkat vardagen i redovisningsbyrån och hur de nu arbetar för att stöda sina kunder under den tuffa perioden. 

Nya prioriteringar – coronainsaster för att rädda kunderna

Den nya situationen har lett till att arbetets innehåll och omfattning gått igenom drastiska förändringar ”Vi jobbar uteslutande med att hjälpa kunder att hantera de ekonomiska effekter som epidemin dragit med sig … Det här betyder också att vi tappar arbetstid för vårt traditionella arbete vilket medför en helt annan belastning på oss och påverkar vår arbetstid” framför Eric De Basso i intervjun och tillägger att det ändå är essentiellt, då ” vi måste prioritera att rädda våra kunder”.

Rådgivning i allt framträdande roll 

Eric de Basso menar även att rådgivning är allt viktigare under dessa tider och att kunder allt mer letar efter svar på hur de kommer överleva de ekonomiskt påfrestande tiderna – det gäller att kunna ge rätt rådgivning och göra rätt stödåtgärder.

Vi kallar det för coronarådgivning, vi hjälper många utifrån de åtgärdspaket som lagts. Vi coronasäkrar också de kunder som är i riskzonen i fyra månader, vi säkerställer att de har likviditet genom anstånd på skatteinbetalningar, banklån och liknande.”

Läs hela intervjun, skriven av Tina Sjöström här.

Mera liknande innehåll:

Blogginlägg: Vilka åtgärder har regeringen tagit i samband med coronaviruset

Blogginlägg: Eric De Basso digitaliserade sin byrå på ett år

Maria Laamanen

Maria Laamanen är marknadschef för Accountor Finago i Skandinavien. Hon brinner för att leda vägen mot digitalisering i både redovisningsbyråer och företag.