Maria Laamanen / 03.06.2020

Den svenska och finska ekonomistyrningen i samma programvara!

Internationella och digitala. Det är verkligen något som redovisningsbyrån Accurate Accounting är. Baserade i Esbo strax utanför Helsingfors  har de specialiserat sig på att hjälpa finska små- och medelstora företag som har som mål att växa och göra det internationellt. Den typiska kunden är ett företag med 10-100 anställda inom teknik- och serviceföretag samt koncerner som vill ha en redovisningsbyrå som är drivande och kunniga. Accurate Accounting är sannerligen en digital redovisningsbyrå in i minsta detalj och kunderna servas med hjälp av Procountor. Digitaliseringen möjliggör en flexibel arbetsfördelning som bestäms från kund till kund. Tjänstens innehåll kan skräddarsys för att ta hänsyn till kundernas individuella behov och de resurser och kunnande som finns. Utöver digital redovisning så erbjuder de även ekonomitjänster av CFO-typen allt enligt kundens behov.

En redovisningskonsult i Finland och Sverige

Accurate Accounting är byråpartner till Procountor även i Sverige och hanterar den ekonomiska förvaltningen av sina kunders dotterbolag från kontoret i Esbo. Man hjälper sina kunder med lätthet på både finska, svenska och engelska.  Denna modell har en distinkt fördel ur kundernas synvinkel nämligen att samma redovisningskonsult tar hand om både finska och svenska företagens bokföring i Procountor så att kunden kan kommunicera med sin personliga kontaktperson om båda ländernas ekonomiska situation. Det är effektivt för kunderna att använda samma programvara i båda länderna och vid behov används den också av norska och danska företag. Accurate Accounting har kunder som använder Procountor i alla fyra länder.

Beslutet för fem år sedan att börja använda Procountor kom efter att man hade jämfört flera olika programvaror. Procountor lockade tack vare kontinuerliga investeringar i mjukvaruutveckling samt möjligheten att använda samma programvara för sina kunders dotterbolag i Sverige och andra nordiska länder.

– Dessutom har Procountor en utmärkt kundservice och är proaktiva vilket ger ett viktigt mervärde till redovisningsbyrån säger Antti Ahti.

Internationell utsikt

Genom sina internationella kunder har redovisningsbyrån en verklig insikt i, och kan följa den digitala redovisningen i Norden. I Finland har digitaliseringen av redovisningsbranschen kommit längre än i övriga nordiska länder och även om det finns många likheter så hittas även olikheter. Därför har programvaran Procountor också fått skräddarsys enligt respektive lands lagar och regler.

Varför lönar sig digitalisering?

Vilka kunskaper har en erfaren digital redovisningsbyrå att erbjuda sina kunder? Varför lönar det sig för företagare att sköta sin redovisning digitalt?

– Många av våra företagskunder växer väldigt snabbt, vilket gör det viktigt att Procountor kan automatisera hanteringen av dagliga rutintransaktioner effektivt. När en erfaren redovisningskonsult frigör tid från grundläggande rutinarbete erbjuds han eller hon möjligheten till att kunna ge proaktiv hjälp till kunden, sammanfattar Antti Ahti.

Läs mera om internationalisering och verksamhet i flera nordiska länder här.

Maria Laamanen

Maria Laamanen är marknadschef för Accountor Finago i Skandinavien. Hon brinner för att leda vägen mot digitalisering i både redovisningsbyråer och företag.