Peter Berg / 12.02.2024

Nya årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023

Nya årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023

Nu är det dags att tillämpa de nya reglerna för årsredovisningar i alla bostadsrättsföreningar (BRF). Nyheterna gäller räkenskapsår som började 1 januari 2023 och senare. De flesta BRF har kalenderår som räkenskapsår så i praktiken gäller nyheterna årsredovisningen för 2023. Du bör kunna räkna med att samma regler kommer att gälla för 2024, men att det kommer ytterligare nyheter 2025!

Ändringar i lag och från Bokföringsnämnden

Vi har förändringar i 3 steg, varav steg 1 och 2 gäller nu.

Steg 1: Den 1 januari 2023 började nya regler för BRF att gälla i årsredovisningslagen.

Steg 2: Redan under arbetet med lagstiftningen förutsatte regeringskansliet att den statliga myndigheten Bokföringsnämnden (BFN) behövde ta fram förtydliganden och stöd till BRF. Det har BFN gjort i ett tillfälligt regelverk som publicerades i december 2023 (BFNAR 2023:1).

Steg 3: Dessutom arbetar BFN med en översyn av regelverken för årsredovisningar, K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning. BFN planerar att publicera de nya regelverken under 2024 och att de ska gälla från och med 2025. Tanken är att då ska alla BRF tillämpa K3, men där är vi alltså inte ännu.

Nu ska du tillämpa nyheterna i steg 1 och 2 när du gör en årsredovisning för BRF för 2023 och 2024. Alla BRF ska tillämpa det nya tillfälliga regelverket BFNAR 2023:1, i kombination med K2 eller K3. Mindre föreningar som tillämpar K2 sedan tidigare kan alltså fortsätta att göra det för 2023 och 2024! Men mindre föreningar som frivilligt vill byta till K3 före 2025 får givetvis göra det i stället.

Nyheter för förvaltningsberättelsen

En BRF ska berätta om viktiga förhållanden för föreningen. BFN lämnar exempel i BFNAR 2023:1, till exempel om föreningen har marken med tomträtt eller om den är friköpt.

Årsredovisningslagen anger 5 nya nyckeltal som BRF ska lämna. BFN har kompletterat med ytterligare 2 nyckeltal. Totalt ska BRF alltså ta fram 7 nya nyckeltal i årsredovisningen för 2023. Nyckeltalen ska visa jämförelsetal för de senaste 3 föregående åren, men det kravet gäller inte för åren före 2023. BFN har tagit fram exempel för beräkningar av flera av nyckeltalen.

En BRF som har gått med förlust ska kommentera hur det påverkar finansieringen i föreningen, till exempel om medlemmarnas avgifter kan behöva höjas.

Kassaflödesanalys för alla BRF

Med början 2023 ska alla BRF ha med en kassaflödesanalys i årsredovisningen. BFN har tagit fram omfattande exempel för kassaflödesanalyser i BFNAR 2023:1.

Välkommen till vårt webbinarium

Vi har också nyheter som gäller balansräkningen, resultaträkningen och noterna för BRF. Allt detta kan du se i vårt inspelade webinar från den 27.2.2024 vid namn ”Nya årsredovisningar för bostadsrättsföreningar”.

Peter Berg

Redovisningsexpert, med ekonomibloggen consultjourney.com