Lisa Bjerre / 03.01.2020

Redovisningsbyrån blir den nya ekonomiavdelningen

När redovisningsarbetet digitaliseras hamnar mer arbete på redovisningsbyråerna – kanske så mycket att ekonomiavdelningen försvinner.

– Stora ekonomiavdelningar kommer att behöva slimmas och effektiviseras. Och de som är lite mindre kommer att lägga ut arbetet helt, säger Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på branschorganisationen FAR.

Automatiseringen drivkraft

Många av de uppgifter som ekonomiavdelningen traditionellt har utfört är på väg att automatiseras i de nya redovisningssystemen – vilket innebär att företag kommer att vilja minska på personalen. Det kommer inte längre att finnas underlag för heltidstjänster som arbetar med exempelvis leverantörs- och kundreskontra, eller hanterar betalningar.

– De som blir kvar på ekonomiavdelningen kommer att fungera mer som controllers, analysera siffror och dra slutsatser som beslutsunderlag till verksamheten, spår Birgitta Åhlander.

Peter Rexhammar är vd på redovisningsbyrån Deskjockeys och ser även han att många av ekonomiavdelningens uppgifter försvinner med de nya redovisningssystemen.

– Ekonomiavdelningarna jobbar idag mycket med transaktioner, vilket kommer att bli helt automatiserat och försvinna, konstaterar han.

Istället kan företagen anlita en byrå som driftar och underhåller systemen, hittar avvikande transaktioner och rättar till dem.

Naturlig personalminskning

Redovisningsbyråns arbete är inte hotat på samma sätt som ekonomiavdelningens, anser Peter Rexhammar – i alla fall inte om byrån har gjort omställningen till en mer rådgivande roll och arbetar med dataanalyser och prognoser.

Anette Ullén är vd för redovisningsbyrån Amesto AccountHouse och tror inte heller att det blir några uppsägningar på byråerna. Däremot kan nyrekryteringen minska.

– Vi kommer kanske inte anställa i samma takt som tidigare, säger hon.

Hur snabbt kommer då omställningen att gå? Birgitta Åhlander på FAR tror inte att vi står inför några stora uppsägningar på ekonomiavdelningarna. Snarare sker omställningen gradvis vid personalförändringar.

Men när konjunkturen viker kan detta förändras. Anette Ullén tror att outsourcingen kan öka vid en lågkonjunktur.

– För bolag som inte längre kan täcka upp en heltidstjänst på ekonomiavdelningen blir det då mer försvarbart att lägga ut arbetet på en byrå, säger Anette Ullén.

Ställer krav på redovisningsbyråerna

Det är inte bara besparingar som driver förändringen: en stor fördel med att lägga ut ekonomiavdelningen är att företaget får tillgång till en större bredd av kompetenser genom byrån.

– Istället för att ha en eller två anställda får du tillgång till en hel byrås samlade kompetens. Dessutom blir backup-situationen helt annorlunda, säger Anette Ullén.

Vad krävs då av redovisningsbyråerna för att klara av att möta företagens behov av att outsourca sin ekonomiavdelning? Birgitta Åhlander nämner att byrån behöver vara duktig på att sätta ihop team, för att kunna möta kundens behov på olika områden. Dessutom behövs kompetens i att få till rätt systemuppsättningar för kunden.

– Det kommer både att bli fler företag som outsourcar hela sin ekonomiavdelning, och fler stora företag som väljer att outsourca vissa delar av ekonomifunktionen, exempelvis lönehanteringen. Förändringarna innebär att redovisningsbyråerna blir fortsatt viktiga aktörer på marknaden, säger Birgitta Åhlander.

Läs också: Från redovisningskonsult till affärsrådgivare – möt tre som tagit steget

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.