Lisa Bjerre / 04.07.2019

Se upp med företagsbilen – här är misstaget som kan bli dyrt

Har ni bil i företaget? Då riskerar både ägare och styrelse att förmånsbeskattas – även om bilen inte används privat. Så här undviker ni en skattesmäll kring bilförmåner.

En bilförmån innebär att en bil som företaget äger används privat, vilket är en förmån som beskattas. Men även om bolagets bilar inte används för privat bruk kan man drabbas av förmånsbeskattning. Peter Berg är redovisningsexpert och varnar för en skattesmäll.

– Det här är något Skatteverket driver ganska hårt. Jag ser flera rättsfall varje månad där personer döms att betala bilförmån, säger Peter Berg.

Störst risk för ägare

Risken att beskattas för bilförmån är störst för ägare i små aktiebolag. Ägare och styrelseledamöter förutsätts ha möjlighet att använda bilen.

– Kan man inte bevisa att bilen inte har använts privat blir man beskattad för möjligheten att använda den, även om man inte har gjort det, varnar Peter Berg.

En förmånsbeskattning blir dyr för både för privatpersonen och företaget, eftersom det även ökar underlaget för arbetsgivaravgifter.

För att undgå förmånsbeskattning måste företaget och företagaren kunna bevisa att bilen inte har använts för privat bruk.

– Vi har en omvänd bevisbörda, där man ska bevisa något som inte har hänt. Det är rättsosäkert. Men så länge reglerna ser ut så här behöver vi förhålla oss till det, konstaterar Peter Berg.

Komplett körjournal krävs

För att bevisa att bilen inte har använts privat krävs en komplett och detaljerad körjournal.

– Det är många som inte känner till detta. Men en körjournal måste upprättas även om bilen bara används av företaget, förklarar Peter Berg.

Journalen måste vara trovärdig och korrekt. Det har förekommit rättsfall där fel har upptäckts, och då underkänns körjournalen.

– Att föra en detaljerad körjournal kan låta ganska betungande om man har en renodlad företagsbil. Men gör man inte detta är risken stor att man blir beskattad för bilförmån vid en granskning. Och det är ganska lätt för Skatteverket att ta reda på vilka företag som äger bilar, och där ingen anställd skattar för någon bilförmån, säger Peter Berg.

Nya regler för bilförmåner

Förra året infördes nya regler kring bilförmåner i ett par omgångar, och 2019 är det första hela kalenderåret då alla de nya reglerna gäller. De tre största förändringarna är:

  • Fordonsskatten har höjts på bilar som är sämre för miljön, medan bilar med låga utsläpp beskattas lägre.
  • Fordonsskatten ingår inte längre i förmånsvärdet. Istället beräknas förmånsvärdet utifrån andra komponenter, och räknas sedan upp baserat på fordonsskatten.
    – Det innebär att mindre miljövänliga bilar får högre förmånsvärde, säger Peter Berg.
  • Infrastrukturavgifter och trängselskatt ingår inte längre i förmånsvärdet. Dessa ska förmånsbeskattas ovanpå bilförmånen.

Så kan förmånsvärdet sänkas

Bilförmånsvärdet beräknas utifrån bland annat:

  • Bilens nypris
  • Extrautrustning
  • Om det är en miljöbil
  • Om bilen körs minst 3.000 mil i tjänsten.

Det går att sänka förmånsvärdet – om det finns omständigheter som minskar det privata värdet av att ha tillgång till bilen.

– Det kan exempel vara så att bilen används som jourbil, så att man när som helst kan bli tvungen att lämna ifrån sig bilen. Ett annat exempel kan vara att bilen har en fast inredning med verktyg som gör att man inte har plats för passagerare, säger Peter Berg.

Löneväxling ökar utdelningsunderlaget

En viktig bit att känna till om bilförmåner är att det går att göra en omvänd löneväxling som är fördelaktig för mindre företag.

Metoden innebär att man höjer bruttolönen med lika mycket som bilförmånen. Sedan görs ett nettolöneavdrag med förmånsvärdet. Då neutraliserar dessa varandra.

– Kostnaden blir samma för företaget, och nettolönen samma för den anställde. Fördelen är att man ökar underlaget för utdelning i små företag, eftersom förmåner inte ingår i löneunderlaget, men det gör lönen som höjs genom löneväxlingen. Dessutom höjs den sjukpenninggrundande inkomsten för den anställde, om man inte redan har maximal SGI, förklarar Peter Berg.

Vill du lära dig mer om bilförmåner?

Se vårt inspelade webinar kring ämnet företagsbil och bilförmån. Webinaret är från den 23.11.2023.

Bilförmån

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.