Lisa Bjerre / 17.06.2020

Undvik koncernbidrag – här är experternas skattetips i coronatider

Vänta med att göra koncernbidrag – och kolla om bolaget har rätt till nedsatta arbetsgivaravgifter för FoU-anställda. Det är två av råden från skatteexperterna Catrin Åkerlund och Lena Westfahl på Grant Thornton.

Regeringen har infört många skattelättnader för företag i coronakrisens spår. Vi har tidigare skrivit om möjligheterna för företag att sänka sina kostnader.

I ett välbesökt webbinarium gick skattejuristerna Catrin Åkerlund och Lena Westfahl på Grant Thornton igenom de viktigaste skattenyheterna som redovisningskonsulter bör ha koll på under coronakrisen.

Miljoner i skattesänkning inom FoU

Företag som har anställda som arbetar med forskning och utveckling har rätt till sänkta arbetsgivaravgifter, och efter en förstärkning av skattelättnaderna kan det nu handla om så mycket som 10,8 miljoner kronor om året.

För anställda som arbetar med FoU i minst 75 procent av sin tjänst har företag sedan 2014 kunnat få en sänkning av arbetsgivaravgifterna om 10 procent, som mest totalt 230.000 kronor i månaden.

Från 1 april 2020 har maxbeloppet höjts till 450.000 kronor i månaden. Samtidigt infördes en sänkning av den allmänna löneavgiften med 10 procent, med samma maxbelopp. Totalt kan företag nu alltså få en sänkning av sina personalkostnader på upp till 900.000 kronor i månaden för FoU-personal.
Företag i alla branscher kan få tillgång till bidraget och nedsättningen av arbetsgivaravgifterna – som gällt sedan 2014 – kan begäras retroaktivt.

”Det är de vanliga omprövningsreglerna som gäller vilket innebär att vi kan gå tillbaka fem beskattningsår för att rätta”, säger Catrin Åkerlund.

Undvik att lämna koncernbidrag

De företag som uppbär bidrag för korttidsarbete bör inte lämna utdelning till aktieägarna, har Tillväxtverket klargjort. Om utdelning lämnas kan bidraget dras in.

Men även koncernbidrag kan påverka rätten till bidrag för korttidsarbete.

”All granskning kommer att ske i efterhand, vilket gör att företag riskerar att bli återbetalningsskyldiga”, konstaterar Catrin Åkerlund.

Hennes råd är därför att vänta.

”Gör bara koncernbidrag om det är ytterst nödvändigt.”

Det pågår dock lobbyarbete med syfte för att få till en ändring, eftersom koncernbidrag har andra syften än aktieutdelning och används för att minska skattekostnaden i företaget.

Byte till bokslutsmetod underlättas

De flesta företag använder idag faktureringsmetoden för sin redovisning, vilket innebär att kostnader och intäkter bokförs vid fakturering. Ett alternativ för företag med omsättning under 3 miljoner kronor om året är bokslutsmetoden, då momsen redovisas i den redovisningsperiod då inbetalningar och utbetalningar sker. En fördel med bokslutsmetoden är att företaget inte behöver betala in moms förrän intäkten faktiskt har kommit in.

”Det finns en större flexibilitet att byta redovisningsmetod nu”, säger Lena Westfahl.

Etableringsställe och hemmajobb

En fråga som aktualiserats när hemmajobb blivit vanligare är hur detta påverkar företags etableringsställe. Svaret är enkelt: det gör det inte.

”Om man exempelvis är anställd vid ett företag i Danmark och nu sitter hemma i Malmö och jobbar, innebär det inte att det danska företaget får en etablering i Sverige”, klargör Lena Westfahl.

Moms och kundförluster

Under webbinariet nämndes de hårda kraven för att återfå moms på kundförluster. Nu har Skatteverket publicerat ett nytt ställningstagande med lättnader på grund av coronasituationen. Momsen kan återfås om köparen är en beskattningsbar person, fakturan för köpet har utfärdats mellan 1 februari 2020 och 31 december 2020, minst tre månader har förflutit efter förfallodatumet och skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut. Slutligen får köparen och säljaren inte vara i intressegemenskap.

”Det här är goda nyheter för alla”, säger Lena Westfahl.

Omstrukturering av ägande

Den pågående krisen påverkar värderingen av bolag, vilket har betydelse vid avyttring eller omstrukturering av ägandet. I vissa fall kan läget nu vara gynnsamt.
”Man kan nyttja ett lågt värde på bolaget och låta de anställda bli delägare”, säger Catrin Åkerlund.

Det kan även finnas anledning att omstrukturera för att riskminimera och eventuellt möjliggöra försäljning av vissa tillgångar, för att få ökad likviditet.

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.