Home » Bokföringsprogram » Egenskaper » Digital revision

Digital revision med Procountor

Procountor programmet erbjuder redovisningsbyråer en digital arbetsmiljö. Digitala bokföringsprogram förbättrar redovisarnas samt företagets samarbete och underlättar revideringen.

Procountor-programmet erbjuder revisorn möjlighet till en digital revision. Programmet för revision online förbättrar revisorns och det reviderade företagets samarbete och underlättar revisionen av företaget.

Digital revision

Det webbaserade bokföringsprogrammet ger både redovisningsbyrån och revisorn flexibel tillgång till samma information och rapporter. Informationen mellan redovisningsbyrån och revisorn går bättre och revisorns rutiner effektiviseras, eftersom de automatiserade processerna minskar antalet fel och misstag, jämfört med en manuell verksamhetsmodell.

Revision med Procountor är enkelt för både kundföretaget och revisorerna. I programmet finns bland annat en standardrevisorsroll, som kundföretaget kan använda för att ge revisorn rätt behörigheter. Detta säkerställer även att revisorn har tillgång till alla nödvändiga uppgifter vid revision av bokföringen.