Home » Bokföringsprogram » Tilläggstjänster » Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter

Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter

Funktionen begränsar användarens rättigheter till endast en eller flera valda dimensioner eller artiklar.

Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter 495 kr/mån.

Med hjälp av Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter kan du begränsa en persons åtkomsträttigheter till endast vissa dimensioner och artiklar.

Procountors Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter möjliggör bland annat begränsning av åtkomsträttigheter, exempelvis så att användaren endast kan se det egna kostnadsstället. Funktionen begränsar användarens rättigheter till endast en eller flera valda dimensioner eller artiklar. Dessutom gör funktionen det möjligt att bläddra i resultat- och balansräkningen samt i huvudboken och dagboken i en viss dimension, dvs. ett visst kostnadsställe.

I Procountors manual finns det närmare instruktioner om hur du kan ställa in åtkomsträttigheter, söka verifikat och göra rapporter.

Pris och beställning av tjänsten

Du kan enkelt beställa funktionen Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter genom att kontakta vår kundservice.

Månadsavgift: 495 kr/mån.

Vill du veta mera om tilläggstjänsterna? Kontakta oss: kundservice@procountor.com