Procountor API

Genom Procountor API är det nu smidigare att via gränssnittet kommunicera och överföra data mellan olika program.

Procountors API-gränssnitt kan användas för att synkronisera funktioner som förbättrar kommunikationen mellan såväl kommersiella program som företagets egna, -eller företagets interna system och Procountor. Procountor API har skapats enligt REST-principen (Representational state transfer), som är ett sätt att bygga gränssnitt- eller systemarkitektur som baserar sig på HTTP-anrop. Som dataöverföringsform används JSON. OAuth2-processen används vid autentiseringen.

Procountor API är tillgängligt för alla Procountor-miljöer. Ingen öppningsavgift debiteras. 

Via gränssnittet debiteras en avgift för de verifikat som skapas i Procountor enligt prislistan. Avgifter i anslutning till tjänsten faktureras månatligen i samband med annan Procountor-fakturering.

Du kan läsa mer Procountor API:s funktionalitet och tekniska sammansättning på sidan dev.procountor.com.

API-konsultationspaket

Som komplement till  Procountor API kan följande konsulttjänster beställas som tilläggstjänster:

3 h API Konsultation (ingår fallanalys och kartläggning av kopplingar) 2869 SEK

2 dagar API Konsultation (ingår fallanalys och kartläggning av kopplingar samt test gentemot kund eller systemleverantör) 15495 SEK

Timdebitering för API konsultering 1250 SEK

Integrationskonsultation ingår inte bland våra avgiftsfria tjänster.

Användning

Tjänsten kan endast användas om en annan programvara har koppling till Procountor API. Kunden ansvarar för installationen av gränssnittet i det system som ska integreras med Procountor. Instruktioner för användning av tjänsten finns på webbadressen dev.procountor.com/#getting-started.

Våra konsulter kan tillfrågas i allmänna frågor som gäller Procountor API, bland annat beställning av tilläggstjänster på adressen integrations@procountor.com.