Så här avancerar byrån i Accountor Finagos partnerprogram

Accountor Finagos partnerprogram är tillgängligt för alla redovisningsbyråer. Den deltagande byrån kan avancera genom att fördjupa sin kompetens, bli certifierad och därefter auktoriserad partner. Avlagda prov är ett tecken på att byrån är föregångare inom digital bokföring och kan ge kunderna högklassig service.

Certifiering som Silver och Guldpartner

För att kunna bli Guldpartner ska man avlägga ett certifieringsprov på nätet. I provet testas kunskaperna i uppstarten av programvaran Procountor, användningen av programmets olika funktioner samt kundspecifikt nyttjande av rapporter. Dessutom testas de allmänna kunskaperna inom digital bokföring.

Provet genomförs alltid personligen och bokföringsexperten som avlagt ett godkänt prov får även ett personligt certifikat. De kunskaper och färdigheter som behövs i provet kan förvärvas genom att använda programvaran Procountor och genom att delta i utbildningar och studera handboken.

Avläggandet av ett certifieringsprov kräver deltagande i partnerprogrammet. Den som deltar i provet ska ha minst 3 månaders erfarenhet av att använda Procountor vid en redovisningsbyrå. Om ett prov blir underkänt, kan provet tas om efter sex månader.

Läs mer om vårt partnerprogram och de olika nivåerna här.