Nivåerna i Partnerprogrammet

Redovisningsbyråer som deltar i Accountor Finagos partnerprogram är partner, silverpartner eller guldpartner. Varje nivå ger viktiga fördelar och för att ingå i en viss nivå krävs att man uppfyller kraven.

Nedan följer en presentation av de olika nivåerna i Accountor Finagos partnerprogram.

Accountor Finagos partnerprogram nivå Partner

Fördelar för Partner

 • Egen kontaktperson på Accountor Finago
 • Återförsäljningsprovision för programvaran 10 %*
 • Tillgång till utbildningsmaterial och försäljningsmaterial.
 • Gemensamma evenemang (marknadsföring/utbildning)

Villkor för partner

Undertecknande av avtal om redovisningsbyråsamarbete. Här finns alla våra avtal.

Accountor Finagos partnerprogram nivå Silver 

Silverpartners är viktiga samarbetspartners för Accountor Finago. De är självständiga redovisningsbyråer som erbjuder egna tjänster till sina kunder och som vill komplettera sitt serviceutbud med bokföringsprogrammet Procountor och utveckla sin kompetens inom digital bokföring.

Accountor Finago erbjuder Silverpartners verktyg och stöd så att de kan erbjuda kunderna lösningar inom digital bokföring. Silverpartners behöver inte ha tidigare erfarenhet inom digital bokföring – det räcker med ett intresse för att utveckla kompetensen. Vid fördjupad kompetens kan partners avancera och bli Guldpartner.

Fördelar för Silverpartner

 • Alla fördelar som ingår för Partner
 • Synlighet i redovisningsbyråsökningen på Accountor Finagos webbplats med kontaktinformation
 • -25 % rabatt för egen användning av bokföringprogrammet

Villkor för Silverpartner

 • Undertecknande av avtal om redovisningsbyråsamarbete. Här finns alla våra avtal.
 • 5 slutkunder inom digital bokföring
 • 1 certifierad användare

Accountor Finagos partnerprogram nivå Guld

I Accountor Finagos partnerprogram är Guldpartners aktiva samarbetspartners, för vilka erbjudandet av tjänster inom digital bokföring är en viktig del av affärsverksamheten. Guldpartners rekommenderar Procountors bokföringsprogram för de kunder som är intresserade av digital bokföring. De kan utnyttja programmet på ett mångsidigt sätt och även hålla utbildningar i systemet. Guldpartners och Accountor Finago samarbetar även inom försäljning och marknadsföring.

Partner blir Guldpartner genom att skaffa Procountor-kunder, hålla i utbildningar och göra ett certifieringsprov online. I provet testas kunskaperna i uppstarten av Procountors bokföringsprogram, användningen av programmets olika funktioner samt kundspecifikt nyttjande av rapporter. Dessutom testas de allmänna kunskaperna inom digital bokföring.

Fördelar för Guldpartner

 • Alla fördelar som ingår för Silverpartner
 • Fullständig presentation av redovisningsbyrån på Accountor Finagos webbplats
 • Marknadsföringssamarbete
 • -50 % rabatt för egen användning av bokföringsprogrammet

Villkor för Guldpartner

 • Undertecknande av avtal om redovisningsbyråsamarbete. Här finns alla våra avtal.
 • 20 slutkunder inom digital bokföring
 • Minst 2 certifierade experter

Mer information: kundservice@procountor.com