10.07.2020

Procountors mobilapplikationer för hantering av kvitton ändras

Procountors  mobilapplikationer för hantering av kvitton ändras. Funktionen gällande fotografering av kvitton, som är känd från applikationen Procountor Kvitton, kommer framöver att vara tillgänglig i Procountor Mini.

2020-08-15 slutar appen Procountor Kvitton att fungera. Efter det kan man inte längre fotografera kvitton via Kvitto-applikationen. Kvitton som redan sparats, antingen via widgeten Nya kvitton på startsidan eller bland fakturabilagorna, beroende på hur kvittona har hunnit behandlas, finns fortfarande i Procountor.