07.04.2021

Accountor stärker sin affärverksamhet med förvärv av e-faktureringsleverantören Apix Messaging

Accountor Finago vill erbjuda ditt företag de bästa verktygen för att digitalisera din verksamhet. Digitalisering leder till förbättrad kvalitet och ökad effektivitet för ditt företag. Vi har glädjen att berätta att vi nu har utökat vårt tjänsteutbud med nya lösningar för att ytterligare stödja tillväxt. Vårt mål är att skapa allt bättre affärer – tillsammans!

Vi erbjuder nu förutom lösningar för ekonomistyrning också smarta och pålitliga meddelandeförmedlingstjänster som är lätta och snabba att implementera.

Apix Messaging Ab blir en del av Accountors SME-affärsverksamhet

Den 1 april har Accountor förvärvat hela aktiekapitalet i Apix Messaging Ab som erbjuder användarvänliga och kostnadseffektiva e-faktureringstjänster. Apix blir en del av Accountors SME-affärsverksamhet.

Läs mer: Accountor expands its finance and accounting services with two strategic acquisitions and strengthens its position as a forerunner in the digitalisation of the industry