14.04.2023

Sverigeoffensiv

Vi på Accountor Finago har höga målsättningar för 2023 och kommande år, läs mer om våra tankar i intervjun med vår egen Mikko Soirola i tidningen Revisionsvärlden. 

”Det är höga mål, men Sverige är också den marknad vi satsar mest på för närvarande”

säger Mikko Soirola, EVP, FMS Software Business

För närvarande har vi redan över 50 redovisningsbyråer som partners och cirka 500 slutkunder i Sverige, men vi vill dubbla dessa siffror på ett år och sedan dubbla dem igen. 

Sverige är den marknad vi satsar mest på för närvarande, och vi tror att vi kan erbjuda små och medelstora företag ett bättre alternativ än vad som finns tillgängligt idag. Med en bred portfölj av produkter inom ekonomi för alla kundsegment och är öppna för att man testar våra tjänster ett steg i taget.  

Vi tror att redovisningsbyråerna är nyckeln till att nå ut till småföretag som fortfarande hanterar sin ekonomi manuellt. Vi vill konkurrera med funktionalitet och möjligheten att bygga egna system, där vi kan vara en del. Vi på Accountor-koncernen är den 35:e största investeraren i forskning och utveckling i Finland, vilket ger oss kapacitet att satsa på framtida produkter och produktutveckling. 

Läs mer om Revisionsvärldens artikel om hur vi ser att vi har stor potential i Sverige och fördubblingen av vår närvaro under det kommande året.