Home » Support » Vanliga frågor om bokföringsprogrammet » Hur kan jag börja använda skanningstjänsten?

Hur kan jag börja använda skanningstjänsten?

Tjänster för skanning av leverantörsfakturor som tillhandahålls av OpusCapita (som du kan läsa mer om här) kan anslutas till Procountor. Skanningstjänsten kan börja användas genom att beställa den samtidigt som Procountor-tjänsten, eller i efterhand via vår kundservice.

Tjänsten för skanning av leverantörsfakturor fungerar så att en individuell postboxadress reserveras för företaget, och OpusCapita skannar de fakturor som skickas till adressen. Leverantörer som skickar pappersfakturor behöver informeras om postboxadressen och att den ska användas som ny faktureringsadress. Vid skanningen identifieras de uppgifter på fakturan som behövs för betalning, samt andra specifikationer och dessutom skapas PDF-bilder av fakturorna. All denna information förs automatiskt över till Procountor, vilket betyder att leverantörsfakturan efter detta är färdig för att godkännas och betalas direkt från systemet. Fakturan ingår också automatiskt i reskontran och bokföringen.