Home » Support » Vanliga frågor om bokföringsprogrammet » Hur sköts datasäkerhetsfrågor i Procountor?

Hur sköts datasäkerhetsfrågor i Procountor?

Datasäkerhet i bokföringsprogrammet

När ett företag arbetar med digital bokföring är det viktigt att veta att man arbetar i ett säkert bokföringsprogram. En hög datasäkerhet är en central del i utvecklingen och tjänsteproduktionen av Procountors bokföringsprogram. Datasäkerheten omfattar bland annat den yttre och inre säkerheten för servrarna, verifiering av informationen i tjänsten, samt testning och uppföljning av utrustning och program, personalens sekretessplikt och identifiering av användare samt kryptering av dataöverföringen i anslutning till programmet.

Datasäkerheten för servrar

För att kunna erbjuda ett säkert bokföringsprogram så arbetar Procountors produktionsmiljö med egna servrar som endast personer med behörighet har tillgång till. DataCenter Finland Oy ansvarar för underhållet av produktionsservrarna. DataCenter är en ledande Finländsk producent av datacenter- och IT-tjänster samt en erfaren tjänsteleverantör bland annat inom krävande branscher såsom försäkrings-, bank- och telekommunikationsbranschen. DataCenter erbjuder Procountors tjänsteproduktion en miljö som garanterar en säker och oavbruten funktion.

Datacentret, där Procountors servrar finns, uppfyller Kommunikationsverkets 48B/2004M-krav som ställs på mycket viktiga lokaler för enheter och lämpar sig därför för affärskritiska system som kräver hög datasäkerhet och tillgänglighet. I datacentertjänsten har man beaktat elförsörjning och reserv-el, kabeldragning, ventilation, branddetekteringssystem samt lokalernas fysiska säkerhet.

Behörigheter till databaser och -system säkerställs med egna företags-, grupp- och personspecifika behörighetsdefinitioner. Användningen av gränssnitt för databastrafiken är blockerad från externa nätverk.

Oavbruten drift, säkerhetskopiering och övervakning

I Procountors servermiljö har det lagts särskild vikt på oavbruten drift och feltolerans. I serverutrustningen används feltoleranta och redundanta komponenter och särskilt disksystemen är konstruerade för att eliminera problemsituationer som förorsakas av fysiska diskfel. Den höga tillgängligheten för datakommunikationstjänsterna säkras med dubbla brandväggar samt dubbla internetförbindelser genom två olika operatörers stamnät.

Alla Procountors databaser och filer säkerhetskopieras dagligen till ett separat brandsäkert utrymme. Dessutom replikeras variabla data kontinuerlig till en reservserver, vilket minimerar skadan på tjänsteproduktionen orsakad av eventuella maskinfel. Statusen för serverhallen och tjänsteproduktionen bevakas dygnet runt för att eventuella problem ska kunna upptäckas och rättas till så snabbt som möjligt.

Personalens kompetens och sekretessplikt

De anställda på Procountor som deltar i tjänsteproduktionen utbildas i enlighet med arbetsuppgifterna inom bestämda områden. Alla personer som hanterar kunders konfidentiella uppgifter har undertecknat ett sekretessavtal.

Identifiering av användarna och deras behörigheter

Vid autentiseringen av användarna av Procountor-programmet används personliga användarnamn, lösenord och engångslösenord för varje session. Behörigheten kan begränsas på många olika sätt efter användare och funktioner. Dataöverföringen mellan användarens enhet och Procountors server är krypterad med HTTPS-teknik.

Användaren ska undvika att överlåta sitt personliga användarnamn och lösenord samt sina engångslösenord till andra personer. Procountor kontaktar inte användaren per e-post eller på något liknande sätt för att fråga efter lösenord, engångslösenord eller annan hemlig information. När det gäller sådant som rör användningen av Procountor, informeras detta via systemadministratören samt i nyhetsmeddelanden i samband med inloggning i systemet.