Home » Support » Vanliga frågor om bokföringsprogrammet » För vem passar Procountor?

För vem passar Procountor?

Procountor är ett bokföringsprogram som är utformat för att passa både företag och redovisningsbyråer. Programmet är avsett för företagare, företagsledningen, personer som ansvarar för företagets redovisning, samt för redovisningsbyråer.
Procountor innehåller en mängd funktioner och det är möjligt att begränsa användarnas rättigheter och behörigheter till programmet. Det är exempelvis möjligt att begränsa det ned till kundfakturering eller kontroll av leverantörsfakturor. Funktionerna i systemet är anpassade för såväl företagets som redovisningsbyråns behov.

När företaget och redovisningsbyrån använder Procountors bokföringsprogram tillsammans möjliggör detta att båda får tillgång till samma information i realtid. Detta förenklar kommunikationen mellan företaget och byrån, samt leder till att processer förenklas och arbetsfördelningen blir smidigare. Både redovisningsbyrån och företaget får en aktuell bild av företagets ekonomi oberoende av tid och plats.