Home » Support » Vanliga frågor om bokföringsprogrammet » Hur ska jag fördela arbetet med redovisningsbyrån?

Hur ska jag fördela arbetet med redovisningsbyrån?

Bokföringsprogrammet Procountor passar väldigt bra som ett gemensamt verktyg mellan företaget och redovisningsbyrån, eftersom det är möjligt att ansluta nya användare till samma miljö och begränsa behörigheter på ett flexibelt sätt. När programmet börjas användas är det klokt att komma överens om en tydlig arbetsfördelning mellan kunden och redovisningsbyrån.

Arbetsfördelningen kan exempelvis genomföras på följande sätt:

ArbetsuppgiftKundföretagRedovisningsbyrå
Kundfakturering och reskontraUnderhåller kundregister och produktregister för försäljning.
Skapa och skicka kundfakturor.
Underhåll av kundernas och produkternas standardkonteringar.
Kontrollera bokföringen av försäljningar.
Ta hand om försäljningsreskontra.
Handläggning av leverantörsfakturor och leverantörsreskontraUnderhåll av leverantörsregister och produktregister för inköp.
Motta alla leverantörsfakturor till programmet.
Se till att leverantörsfakturor godkänns och betalas.
Underhåll av leverantörernas och produkternas standardkonteringar.
Kontrollera bokföringen av inköp.
Månatliga och årliga bokföringsrutinerAlltid få aktuell uppföljningsinformation.Avstämning av bokföringen varje månad.
Skapa momsdeklarationer månads- och kvartalsvis.
Stänga uppföljningsperioder varje månad.
Göra upp bokslut och balansräkning varje år.
Skapa skattedeklaration varje år.
Stänga räkenskapsperioderna varje år.