Home » Tjänstbeskrivningar och prislistor för Procountor bokföringsprogrammet

Tjänstbeskrivningar och prislistor för Procountor bokföringsprogrammet

Procountor-bokföringsprogrammet

Procountor bokföringsprogrammet är ett program för digital bokföring som används online. Med programmet är det möjligt att sköta bland annat kundfakturering, handläggning av leverantörsfakturor, samt rese- och kostnadsfakturor, bokföring och mångsidig rapportering. Dessutom innehåller programmet förbindelser för bland annat sändning och mottagning av e-fakturor, skanning av leverantörsfakturor, posttjänst och betalningar, samt myndighetsanmälningar.

Programmen i Accountor Finago-produktfamiljen i Norden används idag av över 130 000 företag och 1600 redovisningsbyråer. De flesta företagen använder Procountor så att kundföretaget och redovisningsbyrån har tillgång till samma uppgifter i Procountor, vilket effektiviserar samarbetet mellan kunden och byrån. Procountor innehåller även verktyg för huvudbokföring och lämpar sig även för företag som inte använder redovisningsbyråtjänster.

Kundfakturering i Procountor bokföringsprogrammet

Bokföringsprogrammet Procountor innehåller alla verktyg som behövs för handläggningen av fakturor och försäljningstransaktioner. Fakturor kan skapas antingen en i taget eller effektivt i större satser. Det är enkelt att skicka fakturor från Procountor: fakturorna körs ut från samma ställe, oberoende av om de skickas till kunderna per post via utskriftstjänsten, som e-fakturor eller per e-post. Det behövs inget separat avtal för utskriftstjänsten eller med e-fakturaoperatörerna, funktionerna ingår i tjänsten.

Fakturor som skapats och skickats i Procountor sparas automatiskt för bokföringen och kundreskontran. Kundreskontran uppdateras automatiskt enligt de digitala kontoutdrag och referensbetalningar som hämtas direkt från banken. Det är även lätt att söka öppna kundfakturor och betalningspåminnelser kan skickas direkt via programmet. Fakturorna kopplas till kund- och produktregistret, vilket möjliggör en omfattande uppföljningsrapportering av försäljningen.

Hantering av leverantörsfakturor i Procountor

I Procountor är hanteringen av leverantörsfakturor helt elektronisk. Fakturor kan tas emot som e-fakturor, via skanningstjänsten eller skapas manuellt. Vid registreringen överförs fakturorna till processen för godkännande, till redovisningen och till leverantörsreskontran, där de inväntar betalning. I Procountor kan fakturorna godkännas smidigt och både de som granskar och de som godkänner fakturorna kan utföra sina uppgifter enkelt, direkt i systemet. På samma gång kan man lägga till uppföljningsobjekt, vilket ger viktig information som stöd för beslut.

Företag som använder Procountor behöver inget separat betalningsprogram, eftersom bankförbindelser ingår i tjänsten. Leverantörsreskontran och bokföringen uppdateras automatiskt utifrån digitala kontoutdrag. Alla fakturor sparas i Procountor och om fakturorna skannas in eller tas emot via e-faktura behöver leverantörsfakturor på papper inte arkiveras separat.

Hantering av rese- och kostnadsfakturor i Procountor

Alla användare i kundföretaget kan göra upp resefakturor- och kostnadsfakturor i Procountor med hjälp av personliga användarnamn. Eftersom Procountor automatiskt inför gällande dagtraktamenten och milersättningar är det enkelt och behändigt att göra resefakturor. Fakturorna godkänns och betalas direkt i Procountor. Sparade fakturor överförs också automatiskt till bokföringen och förvalda dimensioner (t.ex. projekt).

Bokföring och myndighetsanmälningar i Procountor

Varje verifikat, från kundfaktura till kontoutdrag överförs automatiskt i samband med registreringen i bokföringen och tack vare den smarta automatiseringsfunktionen är bokföringen alltid uppdaterad. Procountors standardkontoplan, standardkonteringar och uppföljningsobjekt i den interna revisionen kan redigeras så att de motsvarar företagets behov. Bokföringsuppgifter och andra uppgifter som sparats i Procountor kan användas direkt av alla användare, inom ramen för personliga behörigheter. Programmet gör arbetet flexibelt såväl inom företaget som i samarbete med redovisningsbyrån.

Procountor genererar den resultaträkning, balansräkning, dagbok och huvudbok som krävs enligt redovisningslagen. Förutom basrapporterna ger systemet projektspecifika och objektspecifika bokföringsrapporter, samt jämförelserapporter. Vid räkenskapsperiodens slut kan en balansbok skapas. Även myndighetsrapportering kan lämnas in direkt via Procountor.

Rapportering i Procountor

Procountor innehåller alla nödvändiga redovisningsrapporter och ett stort urval av rapporteringsegenskaper för ekonomiförvaltningen, som stöd för ledningens arbete. Dessa är exempelvis kund- och produktspecifika rapporter, rapporter över transaktioner och betalningar samt den interna bokföringens rapporter som möjliggör uppföljning per projekt och kostnadsställe. Det är enkelt att jämföra de ekonomiska siffrorna med föregående år och med budgeten. De mångsidiga och aktuella rapporterna ger en utmärkt bild av företagets ekonomiska situation och stöder beslutsprocessen.

Produktversionernas funktioner och månadsavgifter för Procountor bokföringsprogrammet

Procountor finns nu i versionerna Lite, Lite+ Basic, Plus och Premium. Versionerna innehåller olika omfattande funktioner. Den önskade produktversionen väljs i samband med processen då man skapar en Procountor-miljö. Oavsett version kan mer omfattande funktioner läggas till mot en extra kostnad. Procountor har inga användarbaserade avgifter. Ett obegränsat antal användarkonton kan utan kostnad skapas för användare hos kundföretaget och deras eventuella redovisningsbyrå.