07.06.2024

Webbinarinspelningar: Årsuppdatering BAS 2024

Vi berättar om årets nyheter för samtliga BAS-produkter. Bland annat har BAS-kontoplanen anpassats till att fakturor efter balansdagen, som avser leveranser före balansdagen, hanteras olika i K3 och K2. Det har medfört kontoförändringar i BAS.

Ladda ner inspelning