Home » Bokföringsprogram » Tilläggstjänster » Tillkommande rapporter för periodiserad redovisning

Tillkommande rapporter för periodiserad redovisning

Underlättar uppföljningen av verksamheten. Tilläggstjänsten lämpar sig särskilt väl för företag som använder funktionen Avtalsfakturering.

Tillkommande rapporter för periodiserad redovisning 269 kr/mån.

Procountors basrapporter gör det möjligt att följa upp verksamheten i ett mångsidigt företag. Förutom att använda dessa kan du ytterligare förbättra uppföljningsmöjligheterna med hjälp av det separata paketet Tillkommande rapporter för periodiserad redovisning.

Rapportpaketet underlättar uppföljningen av verksamheten, när viss rapportering utförs periodiserat, dvs. i enlighet med bokföringens serviceperioder. Paketet lämpar sig särskilt väl för företag som redan använder funktionen Avtalsfakturering.

Egenskaper för Tillkommande rapporter

  • produktrapport fördelad på perioder
  • bokföringsrapport fördelad på perioder
  • fastställande av leveransdagar/serviceperioder för varje fakturarad och bokföringstransaktion.

Pris och beställning av tjänsten

Du kan enkelt beställa funktionen Tillkommande rapporter för periodiserad redovisning genom att kontakta vår kundservice.
Månadsavgift: 269 kr/mån.

Vill du veta mera om tilläggstjänsterna? Kontakta oss: kundservice@procountor.com