27.10.2021

Accountor Finago AS upphör med sin verksamhet i Norge

Accountor Finago har uppdaterat sin internationella strategi under hösten 2021 och har beslutat att fokusera på verksamheten i Finland, Sverige och Danmark. Vi vill nu  informera om att på grund av att Accountor Finago AS upphör med sin verksamhet i Norge kommer bokföringsprogrammet Procountor inte längre att tillhandahållas som en lösning för den norska marknaden.

Procountor kommer att vara tillgängligt i Norge fram till den 30 april 2022.