05.01.2024

Accountors Financial Management Software erhåller ISO 27001-informationssäkerhetscertifikat

Affärsenheten Financial Management Software (FMS) inom Accountor-gruppen har förtjänat det internationellt erkända ISO 27001-certifikatet för informationssäkerhet. Detta bekräftar att affärsenhetens metoder för informationssäkerhet överensstämmer med globalt erkända standarder. 

Certifikatet omfattar Procountor bokföringsprogrammet, samt affärsenhetens alla anda program och tjänster, programutveckling och -produktion, hela affärsverksamheten samt andra funktioner i både Sverige och Finland. Certifikatet innefattar informationssystem, processer, arbetsmetoder och fysiska lokaler. 

 

”Vi är stolta över att ha erhållit ISO 27001-certifikatet. ISO 27001 är en internationellt erkänd standard för informationssäkerhet. Att uppnå detta kräver en systematisk strategi för hantering av informationssäkerhetsrisker samt en kontinuerlig utvärdering och utveckling av verksamheten. Det visar att vi tar informationssäkerhet på allvar och kan erbjuda våra företagskunder en datasäker miljö enligt kraven, säger Mikko Soirola, chefen för FMS. 

 

Informationssäkerheten är av yttersta vikt inom ekonomihantering eftersom det innebär hantering av företagets och ofta också dess kunders och personalens känsliga information. Accountor har redan länge utvecklat sina informationssäkerhetsåtgärder för att säkerställa en trygg hantering av sina kunders data.
 
 

Utöver certifierade metoder följer och implementerar Accountors FMS branschens bästa praxis för informationssäkerhet. Affärsenheten utvärderar och utvecklar sina processer för informationssäkerhet och dataskydd, utbildar sina anställda samt följer och genomför de senaste lagarnas och föreskrifternas krav och förändringar. Affärsenhetens kapacitet är nu verifierat på en hög nivå, särskilt med tanke på de kommande EU-omfattande lagkraven för cybersäkerhet, eftersom lagen i många avseenden överensstämmer med kraven i ISO 27001-standarden. 

Mer information: 

Mikko Soirola, Managing Director, Accountor FMS unit, tel. +358407030553, e-post: mikko.soirola@finago.com  

Accountor 

Accountor är specialiserad på lösningar och outsourcingtjänster för ekonomi, HR, Lön, samt rådgivning, rekrytering och interim. Koncernen sysselsätter cirka 2 300 experter, i sex länder. Företagets vision är att hjälpa kunderna utnyttja den modern tekniken och digitaliserings möjligheter i sitt dagliga arbete. Accountor är med i FN:s Global Compact -initiativ och följer dess principbaserade syn på ansvarsfullt företagande. Koncernen har sitt huvudkontor i Esbo. Utöver Finland har koncernen verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Holland och Ukraina. Accountor-gruppens omsättning år 2022 var 260 miljoner Euro.  

www.accountor.com