19.09.2023

Finländsk jätte satsar långsiktigt i Sverige!

Procountor Day

Så är rubriken för artikel publicerad i Revisionsvärlden idag den 19 september 2023. Revisionsvärlden var med på Procountor Day och ställde spännande frågor till bland annat Mikko Soirola och Katarina Ylikorkala.

Enligt Procountors Mikko Soirola har den svenska redovisningsbranschen ett alltför fyrkantigt synsätt på hur digitaliseringen av bokföringen ska gå till.

”Det är antingen slutkunden som gör allt, eller redovisningsbyrån som gör allt. Men för många kunder är det bättre att erbjuda en medelväg”, säger Mikko Soirola. En nyckel till effektivare flöden är e-fakturering, något som varit standard i Finland i många år, men som går långsamt i Sverige.

”Den tekniska infrastrukturen är på plats i Sverige. Nu är det kulturen som måste förändras. Offentlig sektor kräver nu e-fakturor, vilket kommer att påverka bolagen, först stora och sedan små”, säger Mikko Soirola.

Även Procountors marknadsdirektör Katarina Ylikorkala får svara på intressanta frågor, bland annat: Varför skulle svenska byråer riskera att byta system, med den omställning det innebär för kunderna?

”Vårt viktigaste budskap är att det går att arbeta effektivare, på ett sätt som gynnar både byrå och kund. Vi vill göra redovisningskonsulten litet starkare. Redovisningskonsulter får mera tid med sina kunder och data i realtid möjliggör bättre beslut. Det möjliggör våra system”, säger Katarina Ylikorkala.

Läs hela den spännande artikeln här!