11.05.2022

Kontoplansprojekt i Procountor

Vi har glädjen att introducera ett projekt som pågått under en längre tid och som vi hoppas ska förenkla och förbättra arbetet i Procountor. Under perioden maj-juni 2022 kommer alla svenska Procountor-miljöer att migreras till den nya kontoplanen, vilket kommer att göras under de vanliga versionsuppdateringarna. Den påverkar tre olika funktioner i Procountor:

Kontoplanen – det blir lättare att lägga till konton i kontoplanen då man inte längre behöver ange vart kontot skall hamna i kontoplansstrukturen. Man kan även lägga till och ändra kontonamn och eventuell engelsk översättning av detta mycket enkelt.

Rapporter – nu finns det förbättrade rapporter, möjlighet att ta ut en förkortad rapport och dessutom så finns fler rapporter som man kan lägga till i sin miljö via vår handbok. Utöver detta så är det enklare att bygga egna rapporter nu när man, förutom addition och subtraktion, nu även kan använda division och multiplikation i formlerna. Detta möjliggör t.ex. att det nu går att skapa egna nyckeltalsrapporter m.m.
En stor förbättring är att med den nya rapportfunktionen slipper man att använda knappen ”Uppdatera rapporteringsdatabas” när man tar ut en ny rapport. Man kan även enkelt söka specifika balansposter via huvudboken. Det går dessutom att skapa egna rapporter, precis som tidigare i ”Egna sökningar” – nu går det även att dela dessa med andra användare och man kan även välja bort datum i sökningen. Om konton från kontoklass 9 används ,så kan en rapport där dessa visas, enkelt läggas till.

Balansspecifikationen – man kan ställa in hur man vill automatisera balansspecifikationen och även lägga in påminnelser så att man i bokföringsvyerna anger balansposter för valda balanskonton. Ett register över balansposter kan skapas. Man kan nu även ange balansposter om man använder sig av ”Klistra in transaktioner (excel)” i ”Registreringsverktyget”. Används balansposter så förenklar detta balansspecifikationen och dess automatisering.

Mer om detta projekt och alla dess funktioner finns att läsa om i vår handbok via denna länk.