Home » Procountors serie om digital redovisning: Del 4

Procountors serie om digital redovisning: Del 4

Det här är den fjärde delen i Procountors serie om digital bokföring där vi två gånger i månaden besvarar de vanligaste frågorna i ämnet. Här hittar du del ettdel två och del tre. 

Vad kostar digital bokföring?

Vad kostar det att övergå till digital redovisning – och vad kan man spara? Vi frågade Peter Rexhammar på Deskjockeys och Eric de Basso på EdB Redovisning, som bägge har genomgått digitaliseringsresan.

– Kostnaden för att börja jobba digitalt är framför allt den tid man behöver lägga i början, säger Peter Rexhammar.

Tidsinvesteringen består av att lära sig det nya systemet, att utbilda kunderna i systemet och att sedan flytta över dem till det digitala arbetssättet.

Peter Rexhammars råd till medelstora och större byråer är att avsätta en tjänst till driva digitaliseringen under övergången.

– Frigör en person som bara arbetar med att byta arbetssätt. Detta är den största kostnaden för digitaliseringen, säger han.

En annan kostnad som tillkommer är den löpande prenumerationen på redovisningssystemet. Denna kostnad ska bäras av kunden och kan debiteras direkt av systemleverantören.

– Jag tycker att det är bra att kunderna får sin faktura direkt av Procountor. Det skapar transparens, säger Eric de Basso.

Han är fast övertygad om att de hundralappar som kunderna betalar för redovisningssystemet snabbt betalar sig.

– Tidigare la mina kunder mycket tid varje månad på att skapa redovisningspärmen som de lämnade till mig. Jag har räknat ut att den tidsåtgången har ett värde av 2.000 kronor i månaden och redovisningssystemet kostar mindre än så.

Besparingar i form av tid

Digitaliseringen innebär tidsbesparingar även för byrån. När bokföringen automatiseras blir det möjligt att växa utan att behöva nyanställa.

– Varje medarbetare kan hantera fler kunder, så omsättning och vinst kan öka utan att du anställer fler, säger Peter Rexhammar.

Det krävs dock att man får över kunderna till en fast prissättning. Både Peter Rexhammar och Eric de Basso anser att redovisningsbyråer ska ta lika mycket betalt efter digitaliseringen som före.

– Du gör fortfarande samma jobb, och du kan dessutom ge kunden ett mervärde i form av rådgivning, säger Eric de Basso.

I slutändan är det kunderna som vinner mest på digitaliseringen, anser Eric de Basso. Redovisningskonsulten får mer tid för rådgivning vilket betyder att kunden får mer för pengarna. Kunden slipper också mycket pappersarbete.

Men den allra största vinsten är en annan, tycker Eric de Basso. Nämligen att kunden slipper oro och stress kring det ekonomiska, som fakturor med kort betalningstid. Att allt sköts digitalt skapar en stor frihet.

– Som företagare behöver du inte längre invänta de där sista fakturorna innan du åker på semester. Istället kan du sitta på stranden och godkänna fakturor i mobilen. När allt går in automatiskt i systemet blir det både en kostnadseffektivisering och en högre livskvalitet som företagare, säger Eric de Basso.

Läs de andra delarna i Procountors serie om digital redovisning:

Del 1: Vad menas med digital bokföring

Del 2: Varför digitalisering av bokföring?

Del 3: Vad ska man tänka på innan man digitaliseras redovisningen?

Del 5: Hur får man en smidig övergång?

Del 6: Hur får man med sig personalen?

Del 7: Hur får man med sig kunderna?

Del 8: Hur ändras arbetssättet i och med digitaliseringen?

Del 9: Vad innebär automatiseringen?

Del 10: Hur ändras arbetsfördelningen?

Del 11: Hur kan man bli en duktig rådgivare?

Del 12: Hur gör vi övergången till fast pris?