Lisa Bjerre / 12.07.2019

Finagos serie om digital redovisning: del 9

När redovisningen blir digital automatiseras många moment i redovisningsarbetet. Men vad innebär det konkret, för redovisningsbyråer och för företag?

1 Manuella moment försvinner

Den stora förändringen är att transaktionshanteringen försvinner från redovisningskonsultens arbetsuppgifter – vilket gör att manuella arbetsmoment som tidigare tog mycket tid helt försvinner.
Redovisningskonsulten Eric de Basso driver EdB Redovisning och beskriver det som att hela den inledande manuella hantering som ingår i den pappersbaserade redovisningen försvinner.

– Du behöver aldrig mer sortera verifikat. Underlag kommer in digitalt och du parar enkelt ihop ett inskannat kvitto med verifikatet, säger han.

2 Relationen med kunden blir viktigare

Samtidigt som själva redovisningsarbetet automatiseras ökar en annan del av arbetet: kundkontakten.

Kunderna tar för givet att redovisningen rullar på, och ställer andra typer av frågor

– De ställer frågor som handlar om driften av bolaget, inte att transaktioner ska bli korrekta, säger Peter Rexhammar. vd och grundare av redovisningsbyrån Deskjockeys.

På Deskjockeys har redovisningskonsultens roll utvecklats mot att bli mer av en key account manager, KAM, där det viktigaste uppdraget är att lyssna på kunden och vara lyhörd för kundens behov. En redovisningskonsult kan i och med automatiseringen också hantera ett större antal kunder. Konsulten kanske inte kan svara på alla frågor själv, utan får istället ansvar för att ta emot dem och se till att de blir besvarade.

– Kunderna blir jättenöjda med det här arbetssättet. Vi har utbildat hela personalen i att ta rollen som KAM och hantera kundrelationen, säger Peter Rexhammar.

3 Materialet kommer in i realtid

Med automatiserad redovisning kommer materialet in i realtid och underlagen skickas in digitalt löpande.

– I traditionell redovisning sitter du och väntar på att få in underlagen från kunden. Kunden blir stressad, konsulten blir stressad, säger Eric de Basso.

När redovisningskonsulten inte är beroende av att vänta in en slutpärm eller kvartalspärm ökar möjligheterna att styra över sin arbetstid och planera arbetet.

Dessutom kan redovisningskonsulten ligga i framkant och ge råd utifrån hur företagets ekonomi ser ut i realtid, istället för historiskt.

4 Företagare får ekonomistyrning i realtid

För företagare innebär detta att alla siffror är tillgängliga i realtid i redovisningssystemet. Man behöver inte ens vänta på att redovisningskonsulten ska skicka resultatrapport och balansrapport, utan kan enkelt plocka ut dem själv.

– Kunderna vänjer sig snabbt vid att redovisningen alltid är uppdaterad. Då blir nästa steg att de vill ha budgetar och prognoser – och förbättra sin ekonomistyrning, säger Peter Rexhammar.

– Procountor är i grund och botten ett ekonomistyrningssystem, säger Eric de Basso.

5 Frigör fokus för företagaren

En annan viktig förändring för företagare är att automatiseringen frigör fokus – från räkenskaper till kärnverksamheten.
– Automatiseringen flyttar fokus dit där den ska vara: till företagarens business, inte det som de är pådyvlade att göra enligt redovisningslagen. Och istället för att sitta och samla papper i pärmar på kvällar och helger kan företagare umgås med sin familj på ledig tid, säger Eric de Basso.

Läs de andra delarna i Finagos serie om digital redovisning:

Del 1: Vad menas med digital bokföring

Del 2: Varför digitalisering av bokföring?

Del 3: Vad ska man tänka på innan man digitaliseras redovisningen?

Del 4: Vad kostar det?

Del 5: Hur får man en smidig övergång?

Del 6: Hur får man med sig personalen?

Del 7: Hur får man med sig kunderna?

Del 8: Hur ändras arbetssättet i och med digitaliseringen?

Del 10: Hur ändras arbetsfördelningen?

Del 11: Hur kan man bli en duktig rådgivare?

Del 12: Hur gör vi övergången till fast pris?

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.