Lisa Bjerre / 27.06.2019

Finagos serie om digital redovisning: del 8

Vad innebär digital redovisning konkret för arbetet på redovisningsbyrån? Här är 6 förändringar att vänta!

1 Mer kontakt med kunden

När arbetet digitaliseras går de flesta byråer över till fast pris. Och när rådgivning inte kostar pengar är kunderna inte rädda för att ringa.

– Vi har kontakt med kunder hela tiden. Jag pratar med mina kunder flera gånger i veckan, ibland flera gånger per dag, säger Anna-Bella Packwood som är medgrundare av den digitala redovisningsbyrån Deskjockeys.

Man ska dock inte oroa sig för att bli nedringd, tycker hon.

– Det tror jag aldrig att man kan bli! Jag ser det som att vi kan ge bättre service till kunderna. Kommunikation är a och o.

Den tätare kundkontakten innebär också att felen minskar, erfar hon.

– När de vågar höra av sig mer frågar de i förväg och gör rätt från början.

2 Avstämning istället för bokföring

Det dagliga arbetet med redovisningen förändras helt vid digitaliseringen.

Redovisningskonsulten sitter inte längre och bokför, det sköter systemet. Istället gör konsulten en kvalitetsgranskning av redovisningen. Har något blivit fel ska det korrigeras.

– Du kvalitetssäkrar i större utsträckning än du faktiskt bokför, och använder dig av checklistor i systemet, förklarar Eric de Basso.

3 Ökad rådgivning

När redovisningskonsulten lägger mindre tid på bokföring frigörs tid för analys och rådgivning. Istället för att bokföra debet och kredit hinner konsulten ta fram förslag på förbättringar som kan öka kundens lönsamhet. Kunder som betalar ett fast pris för redovisning och rådgivning ställer också fler frågor.

– Det blir andra frågeställningar, och mer komplexa frågeställningar, berättar Anna-Bella Packwood.

4 Förbättringsarbete i systemet

Med ett digitalt arbetssätt sker bokföringen automatiskt. En hel del automatik ligger redan i systemet från början, men för att automatisera en kunds redovisning fullt ut krävs att redovisningskonsulten ställer in systemet på hur olika poster ska hanteras. När detta är gjort en gång rullar det på automatiskt.

För att få full utväxling av det digitala bokföringssystemet behöver redovisningskonsulten därför lägga tid på att finslipa inställningarna. Ju större del av bokföringen som förbereds i systemet, desto större blir tidsbesparingarna.

5 Snabba reaktioner

All redovisning är tillgänglig i realtid – inte bara för redovisningskonsulten, utan också för kunden. Då förväntar sig kunden också en snabb respons av sin konsult.

– Man behöver inte ha ett svar direkt, men du ska kunna ta reda på det och återkomma relativt snabbt, säger Anna-Bella Packwood.

6 Större omväxling

Arbetet som redovisningskonsult har tidigare varit ganska förutsägbart.

– Du gick till kontoret, stansade, konterade och gick hem. Så är det inte längre, konstaterar Anna-Bella Packwood.

Den tätare kontakten med kunder, ökad rådgivning och mer avancerade arbetsuppgifter gör arbetet mer omväxlande.

– Ingen arbetsdag är den andra lik eftersom vi interagerar mer med kunder idag. Det kan dyka upp en kund som vill veta något som kräver undersökning, det är fler saker som kommer upp ad hoc. Det gör arbetet mycket mer varierat – och mycket roligare, säger Anna-Bella Packwood.

Läs de andra delarna i Finagos serie om digital redovisning:

Del 1: Vad menas med digital bokföring

Del 2: Varför digitalisering av bokföring?

Del 3: Vad ska man tänka på innan man digitaliseras redovisningen?

Del 4: Vad kostar det?

Del 5: Hur får man en smidig övergång?

Del 6: Hur får man med sig personalen?

Del 7: Hur får man med sig kunderna?

Del 9: Vad innebär automatiseringen?

Del 10: Hur ändras arbetsfördelningen?

Del 11: Hur kan man bli en duktig rådgivare?

Del 12: Hur gör vi övergången till fast pris?

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.