Home » Finagos serie om digital bokföring: Del 2

Finagos serie om digital bokföring: Del 2

Detta är andra delen i Procountors serie om digital bokföring där vi två gånger i månaden besvarar de vanligaste frågorna i ämnet. 

Varför digitalisering av bokföring?

Att byta till digital ekonomistyrning gynnar företaget och kan implementeras snabbt. Rutinmässigt lagringsarbete upphör och tack vare automatiseringen har redovisningskonsulten mer tid att fokusera på kundens behov. Samtidigt får ledning och ekonomiavdelningen mer tid att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Den digitala ekonomistyrningen är både en lösning för den moderna redovisningsbyrån och ett löfte till kunden.

Bokföring innebär inte bara att klara av de lagstadgade skyldigheterna, utan redovisningsbyrån bör även ge företaget och dess ledning ett verkligt mervärde. Ekonomistyrningsprogrammet som används, skall lämpa sig gör gemensam användning för både företaget och redovisningsbyrån. När redovisningskonsulten uppdaterar bokföringen i realtid så ska företagets VD och ekonomiavdelning kunna följa upp nyckeltal så som öppna kundfordringar när som helst. Rapporterna som tas ut ur programmet är aktuella och du kan gå ner i minsta detalj.

1. Alla finansiella uppgifter på ett ställe

Sparade uppgifter är tillgängliga för alla samtidigt. Finansiella rapporter hålls organiserade och är lätta att hitta, vilket resulterar i att mindre tid läggs på att söka efter och dela dem.

2. Samarbetet

Du kan fördjupa samarbetet med din redovisningsbyrå genom att använda samma programvara. På så sätt får ni tillgång till samma information och du behöver inte lämna in pappersfakturor och kvitton. Gemensam användning av programvaran gör det möjligt för redovisningsbyrån att förbättra de tjänster de erbjuder.

3. Frihet

Du kan utföra rutinmässiga uppgifter var och när som helst, utan att behöva vänta tills du är på kontoret.

4. Spara tid

Digital ekonomistyrning minskar på antalet överlappande arbetsuppgifter. Finansiella uppgifter sparas i systemet endast en gång utan ytterligare behov av kontroll, kopiering eller överföring. Detta innebär att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

5. Kontinuerlig utveckling

Programvaran utvecklas kontinuerligt för att uppfylla gällande lagstiftning, tjänstemännens specifikationer och den övergripande digitaliseringen inom branschen.

6. Kostnadseffektivt

Digital ekonomistyrning är en mycket kostnadseffektiv lösning för att hantera ett företags ekonomi. Varken dyra programinstallationer eller servrar behövs, vilket gör det enkelt att börja använda systemet. Faktureringen baseras på månatligt användande.

7. Tjänstesäkerhet

Finago administrerar programvaran och säkerhetskopierar alla uppgifter samt sparar och arkiverar dem, vilket sparar mycket tid och undviker problem. Programvaran uppdateras också regelbundet och uppdateringarna kräver inget arbete från användarna.

8. Förbättrar verksamheten

Övervakningen av kunder och leverantörer blir snabbare. Behovet att hämta faktureringsuppgifter från kund- och leverantörsreskontra försvinner helt. Alla uppgifter finns tillgängliga vart du än är.

9. Integrationsmöjligheter

Tack vare mångsidiga gränssnitt kan du kombinera olika molntjänster och därmed frigöra stora mängder tid. Programmen gör arbetet snabbare och flödet blir bättre. Exempelvis finns integration med program inom lön och projekthantering.

Det finns med andra ord flera anledningar till att sköta din redovisning digitalt. Automatisera dina processer och ägna dig åt din kärnverksamhet. Finago erbjuder den webbaserade mjukvaran Procountor som är ditt första steg mot en snabbfotad verksamhet med den smidig redovisningsprocess.

Läs de andra delarna i Finagos serie om digital redovisning:

Del 1: Vad menas med digital bokföring

Del 3: Vad ska man tänka på innan man digitaliseras redovisningen?

Del 4: Vad kostar det?

Del 5: Hur får man en smidig övergång?

Del 6: Hur får man med sig personalen?

Del 7: Hur får man med sig kunderna?

Del 8: Hur ändras arbetssättet i och med digitaliseringen?

Del 9: Vad innebär automatiseringen?

Del 10: Hur ändras arbetsfördelningen?

Del 11: Hur kan man bli en duktig rådgivare?

Del 12: Hur gör vi övergången till fast pris?