Lisa Bjerre / 18.10.2019

Hur kan man bli en duktig rådgivare?

Redovisningskonsultens roll utvecklas i snabb takt. Det manuella bokföringsarbetet försvinner – men kundernas behov av rådgivning kvarstår. Hur tar man språnget till rådgivare?

Bli bra på kundhantering

– Ett bra sätt är att utbilda sig i kundhantering och bli en säljande kundansvarig som lyssnar på kundernas behov, säger Peter Rexhammar som är vd på redovisningsbyrån Deskjockeys.

Han ser två kompetensprofiler för framtida redovisningskonsulter: specialister och kundansvariga.
– Antingen är du väldigt duktig inom ett område och ger rådgivning om det, eller så gillar du att prata med kunden och låter andra stå för kunskapen och innehållet i det du levererar, förklarar han.

Utbildning och intresse

En grundförutsättning för att lyckas med omvandlingen från bokförare till rådgivare är intresse för arbetet.

– De som inte har ett intresse för själva jobbet utan bara ser det som en försörjning – de kommer inte att kunna gå över och bli rådgivare, säger Peter Rexhammar.

Även Eric de Basso, auktoriserad redovisningskonsult på byrån EdB Redovisning, framhåller vikten av ett intresse för jobbet.

– Du måste framför allt vilja bli en duktig rådgivare. Och vilja skaffa dig relevant utbildning, beroende på vad du vill ge rådgivning i – exempelvis skattefrågor eller redovisningstekniska frågor, säger Eric de Basso.

Han tipsar om Srf Konsulternas nya certifiering till affärsrådgivare, där Eric de Basso har ingått i den första kullen som gått utbildningen.

– Det är en utbildning i hur man ska titta på ett bolag: hur man värderar det, vad man ska ifrågasätta, hur nyckeltal är uppbyggda och hur resultatet hänger ihop med räkenskaperna, säger han.

Snabb rådgivning skapar värde

För att bli en bra rådgivare behövs också förståelse för kundens verksamhet – och rätt verktyg.

– Verktygen är jätteviktiga, säger Eric de Basso. Du behöver ha tillgång till rätt databaser för att kunna jämföra kundernas nyckeltal med branschgenomsnittet, och visa för kunden hur de ligger till jämfört med konkurrenterna.

En annan viktig faktor för bra rådgivning är snabbhet. All rådgivning bygger på historiska data, resonerar Eric de Basso, men hur gammal ska datan vara? Två månader, en månad, eller en vecka?

– Efter två månader är det kanske för sent att agera. Men kan du ge dina kunder råd en vecka efter att du fått datan, då blir du en duktig rådgivare, konstaterar han.

Med en digital plattform kan redovisningskonsulten ligga i framkant med den dagliga redovisningen och få fram siffrorna snabbt.

– Då upplevs du som en skicklig rådgivare.

Förstå kundens behov

Precis som Peter Rexhammar lyfter Eric de Basso även fram kommunikation med kunden som en viktig del av rådgivarens jobb. Det är avgörande att förstå vilken fas kunden befinner sig i, och vad som behövs i det skedet. Frågor som är relevanta för tillväxtföretag behöver inte vara intressanta för bolag i den mogna fasen, där man jobbar mer med finlir.

– Det gäller att förstå kundens verksamhet och kundens behov – och skaffa den kunskap och de verktyg du saknar. Då blir du en duktig rådgivare, säger Eric de Basso.

Läs de andra delarna i Finagos serie om digital redovisning:

Del 1: Vad menas med digital bokföring

Del 2: Varför digitalisering av bokföring?

Del 3: Vad ska man tänka på innan man digitaliseras redovisningen?

Del 4: Vad kostar det?

Del 5: Hur får man en smidig övergång?

Del 6: Hur får man med sig personalen?

Del 7: Hur får man med sig kunderna?

Del 8: Hur ändras arbetssättet i och med digitaliseringen?

Del 9: Vad innebär automatiseringen?

Del 10: Hur ändras arbetsfördelningen?

Del 12: Hur gör vi övergången till fast pris?

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.