Lisa Bjerre / 01.08.2019

Finagos serie om digital redovisning: del 10

Hur förändras arbetsfördelningen mellan ekonomiavdelning och redovisningsbyrå?

I grunden är arbetsfördelningen mellan redovisningsbyrå och ekonomiavdelning densamma även efter en digitalisering av redovisningen – men samtidigt förändras rollerna. Här är 4 förändringar att vänta.

1 Ekonomiavdelningen får ökad kontroll över kostnader

För ekonomiavdelningen innebär digital redovisning ett vassare verktyg för ekonomistyrning och kostnadskontroll. Det går exempelvis lätt att säkerställa att betalningar som har gjorts är korrekta. Istället för att be redovisningskonsulten bläddra i pärmarna och samla alla gamla fakturor från en leverantör, kan samma information tas fram av ekonomiavdelningen direkt i systemet.
Eric de Basso driver redovisningsbyrån EdB Redovisning och berättar om en kund som utnyttjade möjligheten att enkelt gå igenom gamla fakturor i systemet. Kunden upptäckte att en leverantör hade tagit ett felaktigt pris för en produkt – vilket över tid summerade till så mycket som 70.000 kronor i extra kostnader. De pengarna kunde företaget då begära tillbaka.

– Kunden ges möjlighet att kvalitetssäkra och säkerställa att fakturorna är korrekta, när du inte behöver bläddra i pärmar eller be någon ta fram alla fakturor. Det gör att ekonomiavdelningarna kommer att bli mer medvetna och använda systemet för att se över sina kostnader, säger Eric de Basso.

2 Ekonomiavdelningen behåller ansvaret för fakturor

En arbetsfördelning som inte kommer att ändras är att ekonomiavdelningen behåller ansvar för företagets fakturor – både de utgående kundfakturorna som ska skapas, och de inkommande som ska attesteras. Dessa moment blir dock väsentligt enklare i de digitala systemen, och kan utföras direkt i mobiltelefonen.

Betalningsuppdraget kan lämnas över till byrån – men det är ingen självklarhet att göra så, anser Eric de Basso.

– Det är en juridisk fråga också. Vad händer om redovisningskonsulten gör en felaktig betalning? Byrån behöver ha en ansvarsförsäkring som täcker det, säger han.

3 Redovisningsbyrån kommer att jobba mer med analys och prognos

När manuella ekonomiuppgifter försvinner blir redovisningsbyråns roll mer inriktad på att analysera data och göra prognoser, tror Peter Rexhammar, vd för redovisningsbyrån Deskjockeys. Kontakten mellan redovisningsbyrå och företagare ökar och byrån kommer närmare sina kunder.

– Redovisningsbyråer kommer att göra andra saker än vad de gjort tidigare. Jag märker att vi som byrå är med i andra processer idag än vi var för några år sedan. Vi kommer närmare företagen och är med exempelvis vid förvärv och försäljning av bolag, och vid likviditetsplanering inför bankbesök, säger han.

4 Ekonomiavdelningen försvinner?

Många av de ekonomiuppgifter som idag sköts av ekonomiavdelningen kommer stegvis att automatiseras. Det innebär att det kommer att uppstå en övertalighet av personal på företags ekonomiavdelningar, menar Peter Rexhammar. Han tror på en ökad outsourcing av ekonomiavdelningen, och att företag även kan komma att outsourca rollen som ekonomichef eller controller.

–En större del av ekonomiarbetet kommer att läggas på redovisningsbyråer, kanske så mycket att företagens ekonomiavdelning försvinner. Det kommer räcka att ha en byrå. Företag behöver någon som driftar och underhåller systemen, och som kan hitta avvikande transaktioner och rätta till dem, säger Peter Rexhammar.

Läs de andra delarna i Finagos serie om digital redovisning:

Del 1: Vad menas med digital bokföring

Del 2: Varför digitalisering av bokföring?

Del 3: Vad ska man tänka på innan man digitaliseras redovisningen?

Del 4: Vad kostar det?

Del 5: Hur får man en smidig övergång?

Del 6: Hur får man med sig personalen?

Del 7: Hur får man med sig kunderna?

Del 8: Hur ändras arbetssättet i och med digitaliseringen?

Del 9: Vad innebär automatiseringen?

Del 11: Hur kan man bli en duktig rådgivare?

Del 12: Hur gör vi övergången till fast pris?

Lisa Bjerre

Lisa Bjerre är en erfaren journalist som har skrivit om digitalisering, IT och ekonomi sedan slutet av 90-talet för en rad svenska medier.