Home » Bokföringsprogram för redovisningsbyråer » Digitalisera din redovisningsbyrå

Smart bokföringsprogram –
för din redovisningsbyrå

Med programvaran Procountors bokföringsprogram kan du hjälpa dina kunder smidigt och med hög kvalitet. Samtidigt blir din vardag som redovisningskonsult enklare och Procountor stödjer redovisningsbyråns mål.

Anslut dig till mer än 1300 redovisningsbyråer som litar på Procountor

Kraftfulla rapporter ingår i alla paket!

I Procountor ingår rapporteringsverktyget i alla paket. Du hittar bland annat försäljningsrapporter som gör det möjligt att övervaka och jämföra försäljningen samt produkt- och kundspecifika nyckeltal. Rapportvyn kan filtreras och användas för att gå in på dagliga eller specifika produktraders nivåer. Du hittar även nyckeltalsrapporter som gör det möjligt för användaren att övervaka utvecklingen av resultaträkningen och balansräkningen inom den valda tidsperioden. 

Jobba var och när som helst i realtid!

Du kan stötta kunden i realtid istället för historiskt och du är inte heller bunden till tid, rum eller plats.

Fakturor och banktransaktioner kommer in löpande och med endast någon bankdags fördröjning vilket gör att man är helt i fas med redovisningen.

Mobilappen möjliggör att man ögonblickligen får in t.ex. kvitton, utlägg och resekostnader snabbt och smidigt i Procountor.

Bankkontot är alltid avstämt och klart!

I med bankkopplingen så stämmer alltid banken med verkligheten, med endast en bankdags fördröjning. 

Inga mer manuella bokningar för att få banken att stämma behövs då alla transaktioner automatiskt registreras och många gånger även kopplas till rätt transaktion.  

Smart bokföring

Tack vare att bokföringsprogrammet fungerar som en molntjänst kan allt du behöver hittas i systemet helt papperslöst. Det bästa av allt är att redovisningskonsultens vardag blir enklare och upp till 30-40 % mer tid sparas för att hantera kunder och ge expertråd.

 • Smidigt samarbete mellan redovisningsbyrå och uppdragsgivare

  Procountor är den perfekta programvaran för en redovisningsbyrå att hjälpa små och medelstora företag. Allt som behövs för bokföring i ett och samma system, oavsett tid och plats.

  Lämplig för alla branscher och för alla affärsformer och olika affärsbehov. Procountors app gör det möjligt att enkelt skicka bokföring och kvitton på språng.


  Nödvändiga tilläggstjänster för olika behov och användbara integrationer finns att tillgå.

 • Mindre manuellt arbete med hjälp av AI

  Procountor möjliggör användning av artificiell intelligens vid bokföring. Programvaran lär sig av redovisningskonsultens åtgärder och företagets tidigare leverantörsfakturor.

  Med Procountors artificiella intelligens redovisaren producera mer realtids- och högkvalitativ redovisning för att stödja kundens beslutsfattande.

Lär dig mer om vad är digital signatur?

Enkelt samarbete

Procountor möjliggör ett smidigt samarbete mellan redovisningsbyrån och dess kunder. Det är enkelt att dela dokument och ta emot bokföringsmaterial. Tack vare den delade arbetsytan kan du kommunicera med dina kunder direkt i programvaran.

 • Flexibel arbetsfördelning och enkel kommunikation

  Arbetsfördelningen och ansvarsområdena kan flexibelt bestämmas tillsammans med kunderna. Redovisningsmaterial samlas in i realtid utan att tid behöver spenderas på att jaga kvitton eller fakturor.

  Samarbetet är effektivare när man kan kommunicera direkt med kunderna via programvaran, till exempel genom att lägga till kommentarer på fakturanivå som genererar automatiska meddelanden

 • Enkla processer

  Procountor möjliggör att dina kunders ekonomihanteringsprocesser förvandlas från besvärligt arbete till insiktsfullt utförande.

  Med realtidsredovisning och lättförståeliga rapporter hjälper du kunderna att få en bättre förståelse för sin affärsverksamhet.

 • Hjälp kunderna att lyckas

  Med Procountor kan redovisningsbyrån erbjuda realtidsinformation om kundernas affärsverksamhet. Kunderna håller sig informerade om obetalda fakturor, kommande betalningar och de senaste försäljningssiffrorna.

  Redovisningskonsulterna får agera som betrodda rådgivare och ekonomichefer istället för att göra manuell bokföring. Kunderna kan erbjudas rådgivning i realtid om övervakning, producera exakt information och förklara siffrornas betydelse.

Förbättra effektiviteten

Procountors programvara snabbar upp och underlättar arbetet på ett redovisningskontor. Det möjliggör enklare delning av information och material. Allt material finns på samma plats och tillgängligt för både redovisningsbyrån och kunden.

 • En modern syn på ekonomisk uppföljning

  Procountor möjliggör rapportering i realtid och hög kvalitet i olika format. Tack vare drill-down-rapporter kan du alltid titta på enskilda händelser bakom siffrorna.

  Resultaträkning och balansräkning
  Beräkning av försäljningsmarginal
  Kostnadsställespecifik övervakning
  Grafiska rapporter (försäljning, inköp, kassaflöde)

 • Ekonomiska rutiner enkelt på mobilen

  Procountors mobilapplikation ger oöverträffad enkelhet i ekonomiska rutiner. Kunder kan betala fakturor på språng och det är praktiskt att lägga till kvitton direkt efter köpet. Även reseräkningar behandlas under resan utan onödiga förseningar.

 • Kopplingar till annan programvara

  Att kombinera olika programvaror sparar tid och gör redovisningsbyråns vardag effektivare. Mer tid för fakturerbart arbete, när manuella arbetsmoment reduceras ytterligare med hjälp av intelligent automation.

  Du kan ansluta den nödvändiga programvaran till Procountor , så att nödvändig information flyter sömlöst från ett system till ett annat.

Kundfordringar - en viktig del av företaget

100 % digital redovisningsbyrå – Allt du behöver under din arbetsdag

Procountor förbättrar samarbetet mellan redovisningsbyrån och kunderna och underlättar arbetsfördelningen.

Informationsflödet går snabbare och redovisningsbyrån kan erbjuda sin kund ännu bättre service.

Omfattande bokföringsverktyg

Mångsidig rapportering

Flera dimensioner

Artificiell intelligens

Integrationer

Informationssäkerhet

Bokföringsprogramets egenskaper

Allt du behöver för digital bokföring.

 • Fakturering

  Bokföringsprogrammet omfattar alla verktyg som behövs för handläggningen av fakturor och försäljningstransaktioner. Fakturor kan antingen skapas en i taget eller flera åt gången.

  Det är enkelt att skicka fakturor från Procountor: fakturorna går ut från samma ställe oberoende om de ska skickas till kunderna per post via utskriftstjänsten, som e-fakturor eller per e-post. Det behövs inget separat avtal med utskriftstjänsten, då alla funktioner ingår i tjänsten.

  Fakturor som skapas och skickas från Procountor sparas automatiskt för redovisningen och kundreskontran. Kundreskontran uppdateras automatiskt enligt de digitala kontoutdrag och referensbetalningar som hämtas från banken. Betalningspåminnelser kan också skickas direkt via programmet och det är lätt att söka efter öppna kundfakturor. Fakturorna fördelas på kund- och produktregistret, vilket möjliggör en omfattande uppföljningsrapportering av försäljningen.

 • Bokföring

  Bokföringsprogramet automatiserar och effektiviserar företagets digitala bokföring. Varje verifikat från kundfaktura till kontoutdrag överförs automatiskt i samband med registreringen i redovisningen.

  Tack vare den smarta automatiseringsfunktionen är redovisningen alltid uppdaterad. Procountors standardkontoplan, standardkonteringar och uppföljningsobjekten i den interna revisionen kan redigeras så att de motsvarar företagets behov.

  Bokföringsuppgifter och annan information som sparats i Procountor kan användas av alla användare med korrekt behörighet. Procountor gör arbetet flexibelt inom företaget men också i samarbete med redovisningsbyrån.

  Procountor genererar den resultaträkning och balansräkning som krävs enligt redovisningslagen, samt dagboken och huvudboken. Förutom basrapporterna ger systemet projektspecifika och objektvisa redovisningsrapporter liksom jämförelserapporter.

 • Rapportering

  Följ ditt företags ekonomi i realtid och fatta dina beslut baserat på alltid aktuell information. I Procountor hittar du bland annat:

  • Bokföringsrapporter
  • Försäljningsrapporter
  • Budgetrapporter
  • Nyckeltalsrapporter
  • Dimensionsrapporter
  • Betalningsrapporter
  • Registerrapporter

  Procountor innehåller alla nödvändiga redovisningsrapporter. Det är enkelt att jämföra de ekonomiska siffrorna med föregående år och budgeten. De mångsidiga och aktuella rapporterna ger en bra bild av företagets ekonomiska situation och stödjer beslutsprocessen.

 • Bankanslutningar

  I bokföringsprogrammet kan du betala leverantörsfakturor och ta emot kontoutdrag och referensbetalningar. För att öppna en bankkoppling måste du först fylla i en fullmaktsblankett för respektive bank. Med denna fullmakt kan anslutningsinnehavaren avtala med banken om överföring av betalningar och mottagande av kontoutdrag via Procountor. Vi har kopplingar till de största affärsbankerna i Sverige. Du kan även ha flera olika bankkonton.

 • Användare

  Procountor Financials inkluderar alltid ett obegränsat antal användare.

  Hela personalen på företaget ha tillgång till Procountor ifall det behövs. Anställda kan skapa resefakturor, utläggsräkningar och se information som är relevant för just dem i programmet.

  Användarrättigheter kan justeras efter behov. Du har också möjlighet att ha åtkomst till information från flera företag med ett inlogg.

 • Leverantörsfakturor

  Med Procountor kan leverantörsfakturor hanteras elektroniskt. Fakturorna kan tas emot i form av e-fakturor, via en skanningstjänst, eller också kan de registreras manuellt. Vid registreringen överförs fakturorna till processen för godkännande, till redovisningen och leverantörsreskontran, där de inväntar betalning.

  I Procountor kan fakturorna godkännas smidigt och både de som attesterar och de som godkänner fakturorna kan utföra sina uppgifter direkt i systemet.

  Företag som använder Procountor behöver inget separat betalningsrörelseprogram, eftersom bankförbindelser ingår i programmet. Leverantörsreskontran och redovisningen uppdateras automatiskt utifrån elektroniska kontoutdrag.

  Alla fakturor sparas i det elektroniska arkivet, och om leverantörsfakturorna skannas in i systemet, behöver leverantörsfakturor på papper inte arkiveras separat.

 • Resefakturor

  I Procountor kan alla företagets användare göra resefakturor, även i Procountor-appen. Aktuella dagtraktamenten och kilometerersättningar uppdateras automatiskt i Procountor. Resefakturorna godkänns och betalas direkt i Procountor. Bokföringen hanteras smidigt i bakgrunden.

 • Datasäkerhet

  Procountor fungerar datasäkert i molnet: Inloggning sker med dubbelautentisering med antingen en variabel identifierare eller via Procountor Nyckel-appen.

  Alla anslutningar är krypterade. Tjänsten skapar kontinuerligt säkerhetskopior av dina data i bakgrunden, så vi garanterar att dina uppgifter är skyddade kontinuerligt.

 • Arkivering

  Alla verifikationer som lagras i Procountor sparas automatiskt i ett elektroniskt arkiv. Du kan enkelt söka efter information i arkivet.

 • Revision

  Redovisningsbyrån och revisorn får flexibel tillgång till samma information och rapporter. Kommunikationen förbättras och revisorns rutiner blir effektivare.

  Automatiserade processer minskar antalet fel och missbruk jämfört med en manuell arbetsmodell.

Integrera befintlig programvara och använd ytterligare funktioner

 • Gratis API – koppling med Procountor

  Genom Procountor API är det nu smidigare att via gränssnittet kommunicera och överföra data mellan olika program.

 • Dokumenthantering

  Dokumenthantering effektiviserar och underlättar avsevärt arkiveringen och hanteringen av företagets dokument. Prissättningen baseras på Procountor -produktversion och på mängden tillagda dokument.

 • Fakturering av arbeten

  Procountors fakturering av arbeten gör det lättare att fakturera utfört arbete.

 • Tillkommande rapporter för periodiserad redovisning

  Underlättar uppföljningen av verksamheten. Tilläggstjänsten lämpar sig särskilt väl för företag som använder funktionen avtalsfakturering.

 • Dimensionsspecifika åtkomsträttigheter

  Funktionen begränsar användarens rättigheter till endast en eller flera valda dimensioner eller artiklar.

 • Avtalsfakturering

  Procountors avtalsfakturering lämpar sig för företag som regelbundet fakturerar sina kunder för produkter eller tjänster.

Bokföringsprogram för ett modernt redovisningskontor