En man och en kvinna som tillsammans tittar på en dataskärm och ler.
Home » Produkterna » Digital bokföring

Procountor – ett digitalt bokföringsprogram för gemensam användning av företaget och redovisningsbyrån

Procountor är programmet som möjliggör en helt digital bokföring och som lämpar sig för gemensam användning mellan redovisningsbyrån och kundföretaget. Digital bokföring gör det möjligt att oavsett tid och plats sköta och följa upp företagets ekonomi. Detta gör processerna betydligt mer effektiva, i och med att de manuella arbetsuppgifterna automatiseras.

Digital bokföring är ett modernt sätt att sköta företagets ekonomi och erbjuder både kundföretaget och redovisningsbyrån:

  • lönsammare affärsverksamhet
  • enklare vardag
  • effektivare processer
  • användarvänlighet
  • bättre kundservice

I molntjänster för digital bokföring hanteras till exempel fakturering, betalningsrörelser, bokföring och rapportering. Molnbaserade bokföringsprogram möjliggör en smidig arbetsfördelning mellan redovisningsbyrån och kundföretaget i varje enskilt fall. Processerna inom online bokföring är effektivare än inom traditionell bokföring. Processerna kan automatiseras i hög utsträckning, vilket minskar bokförarens rutinarbete och gör att större fokus kan läggas på både företagets och redovisningsbyråns kärnverksamhet.

Molnbaserad bokföring möter den moderna användarens behov och löser problem som uppstår med traditionell bokföring, genom att effektivisera verksamheten och digitalisera arbetsprocesserna. Den digitala bokföringen avlägsnar flera överlappande arbetsuppgifter, då uppgifter som redan finns inte behöver skrivas ut och sedan sparas på nytt. Detta effektiviserar användningen och minskar kostnaderna.

Procountor – allt du behöver för företagets bokföring!

Ett enkelt och pålitligt program för online bokföring, som du enkelt och snabbt kan börja använda. Procountor är anpassat för olika behov och lämpar sig för gemensam användning av företaget och redovisningsbyrån. Med hjälp av bokföringsprogrammet har båda aktörerna tillgång till aktuell information om företagets ekonomi utan att behöva skicka papper fram och tillbaka varje månad. Processerna förenklas och effektiviseras både i kundföretaget och i redovisningsbyrån. Läs mer.

En bild över Procountors digitala bokföringssystem med olika grafer.