Home » Produkterna » Digital bokföring » Procountor

Procountor – ett heltäckande digitalt bokföringsprogram

Procountor erbjuder ett molnbaserat bokföringsprogram som innehåller alla nödvändiga funktioner, för att kunna sköta sin bokföring digitalt. Prissättningen är flexibel då den baseras på antal verifikat och Procountor möjliggör en gemensam användning mellan företaget och redovisningsbyrån.

Allt du behöver för digital bokföring och fakturering

Procountor är ett digitalt bokföringsprogram som möjliggör en helt digital bokföring och fakturering. Bokföringsprogrammet går snabbt att implementera, även under en pågående räkenskapsperiod och i Procountor kan du bland annat skapa kundfakturor, hantera leverantörsfakturor, bokföring, samt följa upp företagets ekonomi. Samtidigt får du tillgång till bland annat en utskriftstjänst, skanningstjänst, e-fakturatjänst och bankförbindelser.

Ett digitalt bokföringsprogram passar utmärkt för gemensam användning mellan kundföretaget och redovisningsbyrån. Redovisningsbyrån får fri tillgång till systemet utan en extra avgift när kundföretaget använder Procountor. När både företaget och redovisningsbyrån har tillgång till samma bokföringsprogram kan de enkelt dela bokföringsinformation och arbetsfördelningen blir enklare.

Procountor – ett digitalt bokföringsprogram

På den här sidan redogör vi för hur olika basprocesser inom bokföringen kan hanteras med hjälp av Procountor:

Kundfakturering i Procountor

Bokföringsprogrammet Procountor omfattar alla verktyg som behövs för handläggningen av fakturor och försäljningstransaktioner. Fakturor kan antingen skapas en i taget eller flera åt gången. Det är enkelt att skicka fakturor från Procountor: fakturorna går ut från samma ställe oberoende om de ska skickas till kunderna per post via utskriftstjänsten, som e-fakturor eller per e-post. Det behövs inget separat avtal med utskriftstjänsten, då alla funktioner ingår i tjänsten.

Fakturor som skapas och skickas från Procountor sparas automatiskt för redovisningen och kundreskontran. Kundreskontran uppdateras automatiskt enligt de digitala kontoutdrag och referensbetalningar som hämtas från banken. Betalningspåminnelser kan också skickas direkt via programmet och det är lätt att söka efter öppna kundfakturor. Fakturorna fördelas på kund- och produktregistret, vilket möjliggör en omfattande uppföljningsrapportering av försäljningen.

Leverantörsfakturor i Procountor

Med Procountor kan leverantörsfakturor hanteras elektroniskt. Fakturorna kan tas emot i form av e-fakturor, via en skanningstjänst, eller också kan de registreras manuellt. Vid registreringen överförs fakturorna till processen för godkännande, till redovisningen och leverantörsreskontran, där de inväntar betalning. I Procountor kan fakturorna godkännas smidigt och både de som attesterar och de som godkänner fakturorna kan utföra sina uppgifter direkt i systemet.

Företag som använder Procountor behöver inget separat betalningsrörelseprogram, eftersom bankförbindelser ingår i programmet. Leverantörsreskontran och redovisningen uppdateras automatiskt utifrån elektroniska kontoutdrag. Alla fakturor sparas i det elektroniska arkivet, och om leverantörsfakturorna skannas in i systemet, behöver leverantörsfakturor på papper inte arkiveras separat.

Resefakturor i Procountor

Alla användare i kundföretaget kan skapa resefakturor i Procountor. Resefakturorna godkänns och betalas direkt i Procountor. Sparade fakturor överförs också automatiskt till redovisningen och förvalda dimensioner (t.ex. projekt).

Bokföring i Procountor

Procountor automatiserar och effektiviserar företagets bokföring. Varje verifikat från kundfaktura till kontoutdrag överförs automatiskt i samband med registreringen i redovisningen. Tack vare den smarta automatiseringsfunktionen är redovisningen alltid uppdaterad. Procountors standardkontoplan, standardkonteringar och uppföljningsobjekten i den interna revisionen kan redigeras så att de motsvarar företagets behov. Bokföringsuppgifter och annan information som sparats i Procountor kan användas av alla användare med korrekt behörighet. Procountor gör arbetet flexibelt inom företaget men också i samarbete med redovisningsbyrån.

Procountor genererar den resultaträkning och balansräkning som krävs enligt redovisningslagen, samt dagboken och huvudboken. Förutom basrapporterna ger systemet projektspecifika och objektvisa redovisningsrapporter liksom jämförelserapporter.

Rapportering i Procountor

Procountor innehåller alla nödvändiga redovisningsrapporter. Det är enkelt att jämföra de ekonomiska siffrorna med föregående år och budgeten. De mångsidiga och aktuella rapporterna ger en bra bild av företagets ekonomiska situation och stödjer beslutsprocessen.

Prova kostnadsfritt!

Prova hur de olika basprocesserna inom bokföring fungerar i Procountor. Det är helt kostnadsfritt att prova och du binder dig inte till något.

Intresserad?

Här kan du smidigt lämna en företagsspecifik intresseanmälan– vi kontaktar dig så snabbt som möjligt.